'One tier board' gunstig voor vestigingsklimaat.

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: VNO-NCW

Door een wetswijziging kunnen vanaf 1 januari 2013 Nederlandse naamloze en besloten vennootschappen kiezen voor een 'one tier board'. Het bestuur van dit bedrijf bestaat dan uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Dit komt het Nederlandse vestigingsklimaat ten goede.

Flexibilisering vennootschapsrecht


De wet vormt een verdere flexibilisering van het Nederlandse vennootschapsrecht. En het is een nuttig instrument in het kader van de steeds verdergaande internationalisering, aldus VNO-NCW. De bruikbaarheid van Nederlandse rechtsvormen voor in ons land gevestigde ondernemingen wordt door deze flexibilisering vergroot.

Vijf commissariaten


Met de invoering van deze wet mogen bestuurders maximaal vijf commissariaten voeren, waarvan een voorzitterschap dubbel telt. Deze limiteringsregeling geldt voor grote vennootschappen (zowel NV's als BV's) en grote stichtingen met een jaarrekeningplicht. VNO-NCW was tegen deze maatregel, omdat het geen rekening houdt met de zwaarte van een commissariaat en de tijdsbesteding van een (bijvoorbeeld gepensioneerde of werkzame) commissaris. Echter, personen die voor 1 januari 2013 zijn benoemd, kunnen -ongeacht het aantal commissariaten- in functie blijven tot het einde van hun ambtstermijn.

Tegenstrijdig belang


In de wet is ook geregeld dat een bestuurder of commissaris met een persoonlijk belang dat strijdig is met het belang van de vennootschap, niet mee mag doen aan de besluitvorming. Doet hij dat wel, dan is het besluit vernietigbaar.
Verder moet het bestuur en de raad van commissarissen van grote NV's en BV's tenminste voor 30 procent uit vrouwen en voor 30 procent uit mannen bestaan. Lukt dit niet, dan moet dat worden uitgelegd in het jaarverslag. VNO-NCW is verheugd dat deze bepaling op 1 januari 2016 vervalt, omdat de ondernemingsorganisatie principieel tegen verplichte quota voor vrouwen en mannen is.


Ook nieuw in deze wet is dat de rechtsverhouding tussen vennootschap en bestuurder niet langer een arbeidsovereenkomst mag zijn. Maar dit geldt uitsluitend voor beursvennootschappen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!