Ongewenste factuur DATA Service

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: RECRON

Er komen meldingen binnen bij het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) en RECRON inzake DATA Service. Ondernemers geven aan een factuur te hebben ontvangen voor een 'eenmalige zoekmachine optimalisatie'.

Ongewenste factuur DATA Service

De desbetreffende ondernemers verklaren echter zich niet bewust te zijn hiertoe op enigerlei wijze opdracht te hebben verstrekt en in ieder geval nooit enige intentie daartoe te hebben gehad.

Mocht u een dergelijke factuur ontvangen of ontvangen hebben terwijl u veronderstelt nooit opdracht te hebben verstrekt, negeer deze dan niet maar verzoek, bij voorkeur per aangetekend schrijven, DATA Service opheldering te geven over de overeenkomst waarop zij deze factuur baseren. Het advertentiebureau moet kunnen bewijzen dat een overeenkomst tot stand is gekomen.

Meldt u de ontvangst van een dergelijke factuur / herinnering ook altijd bij het SAF. Let u erop dat dit geen spooknota is die in hun lijst van spooknota's genoemd wordt. De spooknota's in deze lijst kenmerken zich door de kleine letters, die aangeven dat het geen nota maar een aanbod is. DATA Service heeft deze kleine letters niet!

Klik hier voor een voorbeeld van de factuur.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!