Onnodige schade door werkzaamheden moet vergoed worden

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Nederland

Gemeenten moeten onnodige schade door werzaamheden gaan vergoeden aan bedrijven.

Onnodige schade door werkzaamheden moet vergoed worden

 MKB-Nederland wil dat er een landelijke set van spelregels voor nadeelcompensatie komt. Deze spelregels moeten antwoord geven op de vraag wie de rekening betaalt als ondernemers schade oplopen door falend opdrachtgeverschap van overheden. Onnodig langdurige werkzaamheden aan stoepen, wegen en straten dupeert het plaatselijke mkb nu vaak enorm. ‘Dat kan niet’, stelt de ondernemersorganisatie.

Ondernemers hebben geluk wanneer zij gevestigd zijn in een gemeente die wel het nadeel compenseert bij langdurige werkzaamheden. Helaas is dit de uitzondering.

Noord-Zuidlijn
Vorige week luidde de detailhandel in Amsterdam de noodklok. De bouw van de Noord-Zuidlijn blijkt vele maanden langer te duren dan verwacht. Winkeliers zien hierdoor hun omzet dalen, de waarde van hun pand omlaag gaan en hun inkomsten teruglopen. Elke ondernemer begrijpt dat dit soort werkzaamheden tot het ondernemersrisico horen. ‘Maar het is onaanvaardbaar dat ondernemers voor het overschrijden van bouwtermijnen de rekening gepresenteerd krijgen,’ vindt MKB-Nederland.

Gevolgen voor ondernemers
MKB-Nederland vindt het onbegrijpelijk dat het in veel gemeenten niet vanzelfsprekend is om voorafgaand aan werkzaamheden te onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn voor ondernemers en hoe deze zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. ‘Het is het mkb dat in steden zorgt voor werk en welvaart. Gemeenten moeten zich dit gaan realiseren en genereus zijn als het gaat om schade die is ontstaan buiten de schuld van die ondernemers om.’

De ondernemersorganisatie is van mening dat de overheid als opdrachtgever de problemen moet oplossen wanneer werkzaamheden langer duren dan gepland. Ook moeten overheden verantwoordelijk gehouden worden voor het niet goed communiceren over de overlast of het treffen van onvoldoende voorzieningen om de bedrijven bereikbaar te houden.

Landelijke spelregels
Landelijke spelregels moeten overheden hierbij gaan helpen. De set met spelregels beschrijft ondermeer zaken als het communicatieproces, tot wie ondernemers zich kunnen wenden bij klachten en wie hun aanspreekpunt is voor vragen. Onvermijdelijk daarbij is het antwoord op de vraag ‘wie uiteindelijk de rekening betaalt'.

MKB-Nederland kaart de problematiek aan bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Meer informatie over MKB Midden - Apeldoorn:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!