Ontsluiting Noordoost-Brabant door glasvezel in open netwerk

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: AgriFood Capital

De regio Noordoost-Brabant ontsluiten via regionale aanpak door glasvezelverbinding in een netwerk dat open is voor alle dienstenaanbieders. Dat is de conclusie van het onderzoek van AgriFood Capital naar een toekomstbestendig breedbandnetwerk in de regio.

Ontsluiting Noordoost-Brabant door glasvezel in open netwerk

Het eindrapport met de titel #breedbandBrabantbreed wordt op 2 april a.s. door Bart Claassen, voorzitter van de kopgroep Breedband officieel overhandigd aan wethouder Margriet Brauner, voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg van de Regio Noordoost Brabant.

In 2020 is AgriFood Capital de topregio in agrifood. Een goede infrastructuur voor breedband is hiervoor een belangrijke basisvoorziening. Een glasvezelnetwerk biedt de beste mogelijkheden vanwege de kwaliteit, capaciteit en betrouwbaarheid. In Noordoost-Brabant is een glasvezelverbinding nog niet in alle delen van de regio aanwezig. Het ontsluiten van de gehele regio is belangrijk voor de vitaliteit en de leefbaarheid, inclusief onderwijs en zorg. Maar ook voor de economische impuls van (agrarische) bedrijven en recreatieve bedrijven in de buitengebieden.

Open netwerk

In opdracht van AgriFood Capital heeft de kopgroep Breedband de actuele fysieke infrastructuur voor breedband in de regio in kaart gebracht. Dit onderzoek is een eerste stap naar een toekomst-bestendige voorziening binnen AgriFood Capital. De inventarisatie laat o.a. zien dat van de in totaal 300.000 adressen in Noordoost-Brabant ca. 20.000 adressen slechts een koperaansluiting hebben. Deze adressen bevinden zich voornamelijk in het buitengebied, verspreid over diverse gemeenten. Om daarnaast een glasvezelnetwerk aan te leggen, is het advies om dit traject regionaal op te pakken. De kopgroep concludeert verder nog dat de enige acceptabele variant voor dit gebied een open netwerk is, d.w.z. een netwerk dat voor alle dienstenaanbieders open staat. In tien gemeenten lopen momenteel initiatieven op dit terrein.

Op 2 april a.s. worden de onderzoeksresultaten door Bart Claassen, voorzitter van de kopgroep Breedband, officieel overhandigd aan de voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van de Regio Noordoost Brabant, wethouder Margriet Brauner.

Brabant breed

Een uitgebreid en fijnmazig glasvezelnetwerk in de gehele regio draagt bij aan het realiseren van de strategische doelen van AgriFood Capital. Een breedband aansluiting wordt inmiddels beschouwd als een min of meer normale basisvoorziening. Het onderzoek in Noordoost-Brabant kan dienen als blauwdruk voor andere regio’s in Brabant en verder. De kopgroep Breedband adviseert om de inventarisatie Brabant breed uit te voeren.

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!