Ontwerp mee aan het Brabant van de toekomst

  • Technologie
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Mensen in een stimulerende omgeving ‘out of the box’-oplossingen laten bedenken voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Dat is wat de provincie voor ogen heeft met ‘Social Design Brabant’ tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven (17-25 oktober).

Ontwerp mee aan het Brabant van de toekomst

Bij design denk je al gauw aan de nieuwste industriële ontwerpen. Aan objecten. Maar design gaat over veel meer. Hoe realiseren we een duurzame landbouw, die rendabel is én oog heeft voor het welzijn van mens en dier? En welke productdesigns sluiten aan bij de talenten van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? Hoe vindt bijvoorbeeld de schoenindustrie in Brabant zichzelf opnieuw uit. 

Living Lab

Het antwoord op deze en andere vragen is belangrijk voor het Brabant van de toekomst. Slimme antwoorden zijn belangrijk voor de aanpak van de grote maatschappelijke opgaven die Brabant zich stelt op het terrein van natuur en stedelijke landschappen, sociale veerkracht, duurzame landbouw, energietransitie, slimme en duurzame mobiliteit, flexibele arbeidsmarkt en een circulaire economische ontwikkeling. Want alleen dankzij vernieuwende oplossingen kan Brabant bij de topregio’s van Europa blijven horen.

Het living lab is een proeftuin waar creatieve ideeën worden gespuid, gekoesterd en uitgewerkt. Waar wordt nagedacht over vraagstukken als: Kunnen we er op een slimme manier voor zorgen dat zwemwedstrijden in Brabant meer publiek trekken? En waarom eten we niet méér ‘mannenvlees’ in plaats van haantjes, bokjes en stiertjes te vernietigen?

Het Living Lab is letterlijk een open podium. De transparante tent moedigt bezoekers aan mee te doen. Buiten kun je zien wat er binnen gebeurt. En omgekeerd, want van buiten naar van binnen toont zich de maatschappelijke werkelijkheid. Ook de gesprekstafels lopen door, van binnen naar buiten. Wie wil kan gewoon aanschuiven. 

Keuzes voor 'Klein Brabant'

In het Living Lab brengen designers ook 'Klein Brabant' tot leven. Alle reële, dagelijkse dilemma’s komen samen in Klein Brabant. Dilemma’s als: hoe houden we het openbaar vervoer betaalbaar, maar zorgen we ook dat mensen in dorpen mobiel blijven? Vinden we economische bedrijvigheid belangrijker dan natuurlijk schoon? Bezoekers van het Living Lab zijn voor één dag bestuurder van Klein Brabant. Welke keuzes maken zij? En welke nieuwe vragen werpen die keuzes weer op voor het bestuur van morgen? De tijdelijke bestuurders van Klein Brabant geven samen antwoord op de vraag hoe zij willen omgaan met veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, luchtkwaliteit, geluidhinder en bereikbaarheid. Thema’s die uiteindelijk een plek krijgen in de omgevingsvisie van de provincie. 

Programma

Wil je weten wat er tijdens Dutch Design Week in het Living Lab wordt georganiseerd? Kijk op www.socialdesignbrabant.nl voor het actuele programma. Kom en ontwerp mee aan het Brabant van de toekomst.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!