'Ontwikkelen van de markt grootste uitdaging biobased economy'

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Centre of Expertise Biobased Economy

De échte ontwikkeling van de biobased wordt in grote mate belemmerd door de gevestigde belangen in het bedrijfsleven en de industrie". Dat zei emeritus hoogleraar Johan Sanders vrijdag 21 april jl. in Hasselt.

'Ontwikkelen van de markt grootste uitdaging biobased economy'

Hij ziet het als de taak van de overheid om het voortouw te nemen in een gezamelijke visieontwikkeling met onderwijs en bedrijfsleven. Het onderwijs moet daarbij zorgen voor de 'injectie' van nieuwe kennis en een nieuwe, sector-overstijgende manier van denken. Sanders sprak tijdens de startconferentie van het project Grenzeloos Biobased Onderwijs, waarin veertien Vlaamse en Nederlandse partijen, waaronder Avans Hogeschool, de handen ineen slaan om een impuls te geven aan de Biobased Economy in de grensregio.

Kansen in de 'Biobased economy'

De 'biobased economy', waarin fossiele brand- en grondstoffen plaatsmaken voor hernieuwbare alternatieven, zorgt voor innovaties en kansen in diverse (traditionele) sectoren. Het project Grenzeloos Biobased Onderwijs richt zich daarbij op de vijf meest kansrijke sectoren in de Vlaams-Nederlandse grensregio: Land- & Tuinbouw, Non-Food; Chemie/biotechnologie; Technologie/cleantech en materialen. Projectmanager Marco de Lange: "Het project heeft een aantal heel concrete doelstellingen waarbij de focus ligt op het opleiden van geschikt personeel voor de Bio Based Economy. Maar de waarde van het project overstijgt die concrete doelen. Bij veel bedrijven is de Biobased Economy nog onbekend terrein. Ik denk dat het project gaat bijdragen aan het zichtbaarder maken van de kansen voor bedrijfsleven en een aanleiding is voor meer Vlaams Nederlandse visieontwikkeling tussen decentrale overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven. Met de startconferentie hebben we ook die beweging in gang gezet."

Financiering en partners

Het project Grenzeloos Biobased Onderwijs wordt voor 50% (€ 1,5 mln) gefinancierd met middelen van Interreg Vlaanderen-Nederland. De andere helft van de totale investering komt van de 14 partners in het project: Gemeente Dordrecht, UHasselt, Instituut van het Heilig Graf, Hogeschool Inholland, Stichting Avans Hogeschool, SPK, Bio Base Europe Training Center, ROC West-Brabant, HoGent, VITO, Thomas More Kempen, Stichting Biobased Delta, HZ University of Applied Sciences en St. ROC Zuid-Holland Zuid en het Da Vinci College.

Meer informatie over Centre of Expertise Biobased Economy:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!