Ontwikkeling bedrijventerrein Beekzicht in afrondende fase

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Zundert

De gemeente Zundert gaat uit van een positieve uitspraak in de beroepprocedure en snelle grondverwerving, waardoor er snel plannen gemaakt kunnen worden voor het bedrijventerrein.

Ontwikkeling bedrijventerrein Beekzicht in afrondende fase

De gemeente Zundert begint bijna aan de laatste fase van de ontwikkeling van bedrijventerrein Beekzicht, uitgaande van een positieve uitspraak in de beroepprocedure en snelle grondverwerving.

Naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013 gaat de aanbestedingsprocedure voor onder meer de opstelling van een gedetailleerd inrichtingsplan van het bedrijventerrein Beekzicht van start. Dit is nodig om het terrein van 5,7 hectare groot aan te kunnen leggen.

Riolering Wernhout

Het inrichtingsplan wordt onderdeel van een aanbestedingsprocedure voor de totale aanleg van het bedrijventerrein. De gemeente legt niet alleen de infrastructuur en de bedrijfskavels aan; ook het rioleringsstelsel vanuit Wernhout wordt via het plangebied van bedrijventerrein Beekzicht op het gemaal Muisvonder omgelegd. Hiermee wordt de hoofdriolering van de kern Wernhout richting Zundert vernieuwd en de capaciteit daarmee vergroot.

Uitgiftetermijn

Recentelijk is op advies van het REWIN de uitgiftetermijn bijgesteld en door de gemeenteraad bekrachtigd. Waar voorheen gedacht werd dat uitgifte van het volledige terrein in drie jaar zou moeten lukken, is deze termijn bijgesteld naar een periode van vijf jaar. De verwachting is reëel dat het langer duurt voordat alle kavels zijn uitgegeven omdat bedrijven de financiering voor de bouw van een pand en de aankoop van gronden moeilijker rond krijgen.

Groot belang

Voor bedrijventerrein Beekzicht komt dus planologisch het eindstation in zicht. Twaalf weken na de zitting bij de Raad van State zou er een onherroepelijk bestemmingsplan kunnen liggen. Op dat moment start de voorbereiding voor de uitgifte en de voorbereiding voor de realisatie.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!