Ook Provincie Gelderland vraagt Kamer energietransitie te bevorderen

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Provincie Gelderland

De energietransitie vraagt om een actieve overheid. Gemeenten, provincies en waterschappen roepen de Tweede Kamerleden in een petitie op belemmerende wet- en regelgeving aan te pakken.

Ook Provincie Gelderland vraagt Kamer energietransitie te bevorderen

"Alleen zo komen we af van het verbranden van fossiele brandstoffen als olie en gas", aldus de provincie Gelderland op haar website.

Gemeenten en provincie volop bezig

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn al volop bezig met initiatieven voor duurzame energie. Maar lopen in de uitvoering tegen belemmeringen aan. Interprovinciaal overleg (IPO), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen overhandigden daarom een wensenlijst aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. In 14 punten wordt gevraagd om makkelijk uit te voeren maatregelen te nemen. 

Beperkende wetgeving

Aardgasloze wijken moeten bijdragen aan de energiedoelen. Maar nog steeds worden nieuwbouwwoningen aangesloten op aardgas. Waterschappen worden onnodig beperkt om hun zuiveringsinstallaties duurzame energie te laten leveren. Lokale energieloketten krijgen volgend jaar geen subsidie meer, terwijl het juist nu van belang is. Punten die gemakkelijk op te lossen zijn.

Inwoners meekrijgen

Provincies en gemeenten lopen tegen de grenzen aan van het maatschappelijk draagvlak bij duurzame energie. Een nationale publiekscampagne over wat de energietransitie daadwerkelijk gaat betekenen voor Nederland is daarom hard nodig.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!