Oost Nederland versterkt positie innovatieve regio

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Oost-Nederland wil wereldwijd een leidende positie verwerven in de ontwikkeling van innovatieve medische beeldvormingstechnieken, als CT-scans en echografie. Verschillende partijen investeren daarom in het Centre for Medical Imaging North Eastern Netherlands (CMInen). In het centrum werken het regionale bedrijfsleven, Siemens Nederland en de universiteiten van Nijmegen, Enschede en Groningen samen.

Oost Nederland versterkt positie innovatieve regio

Open innovatiecluster
Het oprichten van een CMInen versterkt in de komende jaren de onderlinge samenwerking tussen Nijmegen, Enschede en Groningen rond het thema Technologie en Gezondheid.

Door een open innovatiecluster te creëren, komen kennis, bedrijvigheid en internationale contacten samen. Het CMInen werkt samen met bedrijven uit Oost-Nederland om commerciële kansen in de gezondheidssector beter benutten. Bedrijfsleven en specialisten uit de gezondheidszorg worden gekoppeld aan de wetenschap op de Twentse campus, de Nijmeegse en Groningse health omgeving. Vakgroepen van UMC St. Radboud zoals nucleaire geneeskunde en radiologie kunnen daar gebruikmaken van de faciliteiten. De samenwerking in het innovatiecluster zorgt voor een sterke verbetering in de toepassing van beeldvormingstechnieken in oncologie, cardiologie en neurologie. Het tijdig kunnen ontdekken en vroegtijdig behandelen van patiënten in genoemde ziektegebieden is van groot maatschappelijk belang. Hiermee is het mogelijk zorgkosten te beperken en kwaliteit van leven te verbeteren.

EFRO-subsidie
CMI Twente BV ontvangt voor het project CMInen innovatiecluster ruim € 730.000 subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), ruim € 243.000 van zowel de provincie Overijssel, Regio Twente als het Rijk. Daarnaast draagt zij zelf € 1.556.000 bij.

Het EFRO is een gezamenlijk Europees stimuleringsprogramma van de provincies Gelderland en Overijssel samen met de stedelijke netwerken Zwolle Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen om de positie van nationale innovatieve regio verder te versterken. Kijk hier voor meer informatie over het stimuleringsprogramma ‘GO Gebundelde Innovatiekracht’.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!