Oost-Nederland vraagt om snelle verbeteringen van de Twentekanalen

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Regio Twente

Overheden en bedrijfsleven in Twente, Overijssel en Gelderland hebben minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Mobiliteit gevraagd om haast te maken met de verbeteringen van de Twentekanalen.

Oost-Nederland vraagt om snelle verbeteringen van de Twentekanalen

Het gaat om de realisatie van de tweede kolk bij sluis Eefde en de verruiming van de vaarweg, zodat met grotere schepen kan worden gevaren. De huidige stremming van het kanaal door het naar beneden vallen van de sluisdeur van sluis Eefde zorgt voor een economische schade van enkele miljoenen euro’s per week.

De binnenvaart is van groot belang voor zowel de Oost-Nederlandse als de nationale economie. Met het naar beneden vallen van de sluisdeur van sluis Eefde op 3 januari is dit nog eens duidelijk geworden. Ook is hiermee de kwetsbaarheid van de bereikbaarheid van Twente via de Twentekanalen aangetoond. De beslissing over de tweede kolk bij sluis Eefde is door het ministerie van I&M al meerdere keren uitgesteld. De gezamenlijke partners dringen aan op een snel herstel en een versnelde capaciteitsuitbreiding van sluis Eefde om vergelijkbare problemen in de toekomst te voorkomen.
Door alle partijen aan de Twentekanalen wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de faciliteiten voor de op- en overslag van goederen via het water. Zowel binnen de regio als vanuit het Rijk wordt hierin fors geïnvesteerd  De oproep tot snelle verbeteringen van de Twentekanalen wordt dan ook breed gedragen. De brief waarin de minister hiertoe wordt opgeroepen is ondertekend door Regio Twente, provincie Gelderland, provincie Overijssel. Havenbedrijf Rotterdam, Kamer van Koophandel Oost Nederland, VNO-NCW Midden, Koninklijke Schuttevaer, MKB Nederland, gemeente Lochem, Industriekring Twente en de werkgroep Twentekanalen.

Belangrijke achterland regio

Een netwerk van goede achterlandverbindingen is van groot belang voor de internationale logistieke positie van Nederland en daarbij specifiek de rol van de haven van Rotterdam voor Europa. Alleen met goed ingerichte achterlandlocaties die de verwachte toename van de goederenstromen efficiënt af kunnen handelen, kan Rotterdam zijn rol als mainport van Europa blijven vervullen. Twente is één van de achterlandregio’s die hieraan bijdraagt. De Twentse binnenhavens vormen samen één van de grootste binnenhavens van Nederland. Niet alleen ligt Twente gunstig ten aanzien van diverse exportmarkten in Duitsland, ook neemt Twente door zijn ligging een centrale positie in binnen enkele internationale vervoerscorridors. Het gaat hierbij vooral om de goederenstromen vanuit de zeehavens richting Berlijn, Polen, verdere bestemmingen in Noord-Oost Europa en Scandinavië. De kwaliteit van de (inter-)nationale vervoersassen van weg (A1), spoor en water (Twentekanalen) hebben hierin een cruciale rol.

Meer informatie over VNO-NCW:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!