Oost NV organiseert workshops over aanvragen Horizon 2020 mkb-instrument

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Oost NV

De regeling voor het Horizon2020-mkb instrument wijkt sterk af van eerdere regelingen. Oost NV verzorgt een serie workshops om de mogelijkheden van deze regeling te verkennen.

Oost NV organiseert workshops over aanvragen Horizon 2020 mkb-instrument

Tien ondernemers uit Oost-Nederland kunnenondersteuning krijgen bij het uitwerken van hun subsidieaanvraag.

Oost NV biedt deze workshop aan in drie stappen:

  1. Een op een oriëntatiegesprekken over H2020 bij de ondernemers. Als tijdens het mkb-instrument als een optie naar voren komt, geeft Oost NV gericht informatie over de opzet van het instrument en feedback op projectideeën.
  2. Een workshop van vijf tot tien mkb-ers om meer gedetailleerd met de regeling kennis te maken, toelichting op de formulieren en pitching van het projectidee om de verbeterpunten goed op het spoor te komen. Door groepsgewijs samen te werken en kennis te delen worden elementaire aanvraag fouten voorkomen en sterkere aanvragen geproduceerd, met een hogere slaagkans.
  3. Klankborden met Oost NV bij het opstellen van de aanvraag zelf.

Er zijn plaatsen over in de workshop die Oost NV in Q4, 2015 opstart. Heeft u belangstelling, neem contact op met Bart Heuts (bart.heuts@oostnv.nl) of Diane Pluimers (diane.pluimers@oostnv.nl).

Voor ambitieuze ondernemers

Het mkb-instrument is een geheel nieuwe projectvorm onder Horizon 2020, speciaal gericht op ambitieuze High Tech ondernemingen. De Europese Commissie breekt met dit soort nieuwe instrumenten duidelijk met het verleden, toen ze zich beperkte tot subsidiëren van ontwikkelwerk tot en met het prototype. In het mkb-instrument staat niet zozeer onderzoek, maar juist de ontwikkeling van de markt en uitrol ervan op Europese schaal centraal. Daarnaast is het verplicht samenwerken met andere partijen in een ander land geen voorwaarde meer voor bedrijven om een aanvraag in te dienen voor het mkb-instrument.

De ondersteuning zelf bestaat uit een drietal fasen. In fase 1 kan een kortdurend marktonderzoek gedaan worden, waarvoor een lumpsum bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld wordt. In fase 2 is zelfs een bedrag van € 2,5 mln. beschikbaar voor uitrol en verdere ontwikkeling van de markt. Naast de financiële ondersteuning is er ook ondersteuning in de vorm van adviseringsdagen beschikbaar via het EEN netwerk. Fase 3 bestaat uit ondersteuning en begeleiding naar grote Europese financierings fondsen, zoals het EIB en is momenteel nog in ontwikkeling

Aanvraag

Mkb-bedrijven kunnen in aanmerking komen voor fase 1 en fase 2 ondersteuning door het indienen van een gerichte aanvraag op de openstaande onderwerpen. Een twaalftal specifieke onderwerpen staan op dit moment open. De eerstvolgende deadline is 17 sept en 16 december 2015, met uitslag in het voorjaar 2016.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!