Oost NV zorgde voor 1230 nieuwe banen in 2013

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Oost NV

De Algemene Vergadering Aandeelhouders heeft vorige week de jaarcijfers 2012 van Oost NV goedgekeurd. Uit dit rapport blijkt dat Gelderland en Overijssel aantrekkelijk zijn voor kennisintensieve, innovatieve bedrijven.

Oost NV zorgde voor 1230 nieuwe banen in 2013

Dit blijkt uit de jaarcijfers 2012 van Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NV). De nieuwe vestigingen en uitbreidingen creëren in Oost-Nederland 1230 banen en 120 miljoen investeringen.

De profilering van de provincies in de topsectoren Agro-Food, Life Sciences en High Tech blijkt zijn vruchten af te werpen. Oost NV zorgt samen met haar partners in deze sectoren voor € 45 miljoen aan investeringen in Research & Development, de ontwikkeling van acht campussen en de revitalisering van 185 ha. bedrijfsterreinen.

Investeringen PPM Oost

In 2012 investeert PPM Oost, het participatiebedrijf van Oost NV, in 21 nieuwe participaties en breidt zijn investeringen uit in 46 bestaande participaties/leningen. PPM Oost participeert in veelbelovende, vernieuwende bedrijven in de start- of groeifase van hun ontwikkeling. De investeringen van PPM Oost bedragen € 5,3 miljoen (incl. Innovatiefonds Oost-Nederland en Gelderland voor Innovaties). Daarnaast investeert PPM Oost, als fondsmanager, in 2012 in totaal € 11,6 miljoen via innovatiefondsen in de ontwikkeling van 19 innovatieve bedrijven in Oost-Nederland, vooral in de sectoren Agro-Food, Life Sciences, High Tech, Energie- en Milieutechnologie en in de maakindustrie. Deze fondsen zijn het MKB Kredietfaciliteit Gelderland en het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland.

Jaarresultaten 2012

De 78 Fte’s van Oost NV zorgen in 2012 voor een winst van € 5,258 miljoen. Dit is voornamelijk te danken aan ons aandeel in het resultaat van PPM Oost van € 5,129 miljoen. Oost NV rapporteert over 2012, zonder de bijdrage van PPM Oost, een positief resultaat van € 129.000.

“2013 is in het tiende jaar van ons bestaan, een jaar waarin de inzet van ons, als regionale groeiversneller, eens te meer zijn meerwaarde bewijst voor de stimulering van de regionale economie en werkgelegenheid. – Karin van Willigen, algemeen directeur Oost NV

Toekomstverwachtingen

In 2013 verwachten wij de regionale MKB bedrijven in Oost-Nederland verder te verbinden met het landelijk topsectorenbeleid. Hoopgevend voor de economische groei is de start van het nationaal DVI “fund-in-funds”, Topfonds Gelderland en de nieuwe innovatiefondsen in Overijssel en Twente, waarvoor PPM Oost als fondsmanager optreedt. Naast de sectoren Agro-Food, Life Sciences en High Tech besteden we in toenemende mate aandacht aan Energie en Milieutechnologie en de Maakindustrie.

Meer informatie over Oost NL:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!