Op weg naar een Actieplan Toekomst Gelderse Arbeidsmarkt

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Provincie Gelderland

De toekomstverwachting schetst een tekort aan goed geschoolde arbeidskrachten. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven moeten nù maatregelen nemen om in de toekomst te kunnen voorzien in voldoende goed opgeleid personeel.

Op weg naar een Actieplan Toekomst Gelderse Arbeidsmarkt

Op 9 december kwamen vertegenwoordigers van het Gelders bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden bijeen om te spreken over de ontwikkelingen in de Gelderse arbeidsmarkt.

Innovatief ondernemen

In 2012 is door Provinciale Staten de Gelderse Human Capital Agenda vastgesteld, waarin tien knelpunten staan omschreven die door ondernemers ervaren worden als belemmerend voor succesvol innovatief ondernemen. In Gelderland wordt daar nu hard aan gewerkt. Onlangs werd bekend dat de Achterhoek en Twente de meest innovatieve regio's van Nederland zijn. 

Op het juiste moment de juiste mensen

Centraal stond de vraag hoe de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt beter kan. Want dat deze aansluiting van belang is voor de bestendigheid van de Gelderse economie staat voor de aanwezigen als een paal boven water. Hoe gaan we om met de transitionele arbeidsmarkt? Hoe zorgen we dat we op het juiste moment de juiste mensen op de juiste plaats hebben?

Aanzet tot een actieplan

Tijdens de bijeenkomst is de aanzet gegeven tot een actieplan. De aanwezigen konden aangeven waar ze hun steentje aan bij willen en kunnen dragen om de toekomstbestendige Gelderse economie een stapje dichterbij te brengen. Deze acties worden besproken in het (Gelders) bestuurlijk overleg human capital ook wel bekend als RSPH.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!