OP Zuid kent 1 miljoen subsidie toe aan zes Zeeuwse bedrijven

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Economische Impuls Zeeland

Op 1 september is de MKB-subsidieregeling voor innovatieprojecten binnen het OP Zuid programma voor € 8,25 miljoen EFRO opengesteld.

OP Zuid kent 1 miljoen subsidie toe aan zes Zeeuwse bedrijven

Deze innovatieregeling is gericht op stimulering van innovatieve en risicovolle projecten bij mkb bedrijven in Zeeland, Brabant en Limburg en konden zowel individuele- als samenwerkingsprojecten zijn.

NV Economische Impuls Zeeland heeft met 60 Zeeuwse bedrijven contact gehad over deze regeling en heeft uiteindelijk 20 bedrijven begeleid bij de uitwerking van projectplannen en het indienen van een aanvraag. Er zijn in totaal op de eerste dag van de openstelling maar liefst 178 subsidieaanvragen ingediend voor een bedrag van ruim € 45 miljoen subsidie. Het subsidieplafond werd hiermee op de eerste dag ruim vijf keer overschreden. Opvallend was dat bijna twee derde van de aanvragen een individueel project betrof.

Door de deskundigencommissie zijn na loting in drie bijeenkomsten 48 projecten beoordeeld waarvan er 32 zijn goedgekeurd. Voor Zeeland heeft dat geresulteerd in zes gehonoreerde projecten, een 100% score want alle beoordeelde Zeeuwse aanvragen zijn ook goedgekeurd. De bedrijven ontvangen in totaal een bijdrage van € 992.075,- aan subsidie en dragen minimaal een zelfde bedrag bij om de innovaties mogelijk te maken.

Het betreft de volgende bedrijven:

  • Hollandse Bandenmarkt Internationaal B.V. uit Tholen,
  • Timesavers uit Goes,
  • Van Antwerpen Milieutechniek uit Borsele,
  • H.A. Prince Kunstofbouw uit Tholen, (in samenwerking met KZ uit Zwolle),
  • Epesi Creative New Media uit Middelburg,
  • Kraker Trailers uit Hulst.

Meer informatie over Economische Impuls Zeeland, N.V.:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!