OP-ZUID weer open

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Het economisch stimuleringsprogramma OP-Zuid wordt op 17 mei heropend.

OP-ZUID weer open

Dit hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, als beheersautoriteit van dit Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland, besloten. Het doel van OP-Zuid is om de duurzame economische groei, het concurrerend vermogen en de werkgelegenheid in Zuid-Nederland te versterken.

Gedeputeerde Staten waren genoodzaakt het succesvolle ‘Operationeel Programma (OP) Zuid’ op 15 september vorig jaar tijdelijk te sluiten, omdat de vele ingediende subsidieaanvragen het beschikbare budget dreigden te overstijgen. In de afgelopen maanden zijn de ingediende definitieve aanvragen geïnventariseerd en de beschikbare budgetten in kaart gebracht.

In de tussentijd was het niet mogelijk een aanvraag in te dienen. Subsidieaanvragen kunnen vanaf 17 mei worden ingediend voor de onderdelen kenniseconomie, ondernemerschap, innovatie (prioriteit 1), attractieve regio’s (prioriteit 2) en stedelijke dimensie (prioriteit 3). Aanvragen voor onderdelen waarvoor geen budget meer beschikbaar is, kunnen niet worden gehonoreerd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!