Openbaar vervoer en groen in Zwolle verbeterd

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Overijssel

De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle hebben afspraken gemaakt om samen in een groot aantal Zwolse projecten te investeren.

Openbaar vervoer en groen in Zwolle verbeterd

Met de investeringen is in totaal bijna 44 miljoen euro gemoeid, waarvan 28,8 miljoen afkomstig uit de verkoop van de aandelen Essent van provincie en gemeente.

De rest van het bedrag bestaat uit middelen van rijk, provincie en gemeente, niet afkomstig van Essent. Het gaat onder andere om de ontwikkeling van de Burgemeester Roelenweg, waar een zorgvoorziening en studentenhuisvesting komt. In en rond de Zwolse binnenstad wordt werk gemaakt van de herontwikkeling van de Bagijneweide en de Potgietersingel, en wordt ook geïnvesteerd in Park de Weezenlanden. Bovendien zijn afspraken gemaakt over structurele verbeteringen in het openbaar vervoer binnen de stad. Daarnaast gaan gemeente en provincie projecten op het gebied van fietsgebruik, ruimtelijke kwaliteit en duurzaam energiegebruik uitvoeren en investeren ze samen in betere zorg voor de jeugd.

Burgemeester Roelenweg
Aan de Burgemeester Roelenweg komt een geclusterde zorgvoorziening, studentenhuisvesting en een parkeergarage. Daarnaast gaat de weg zelf op de schop. De rotonde wordt vergroot en er komt een vrijliggend fietspad. Verder moeten bodem en grondwater op deze plek worden gesaneerd. Zwolle en Overijssel investeren elk 2 miljoen euro in dit project. Inzet is dat snel met de uitvoering begonnen kan worden.

Zwolse binnenstad
In en rond de Zwolse binnenstad staat een aantal ontwikkelingen op stapel. In Park de Weezenlanden komt een avontuurlijke speeltuin en een watertuin. De verbindingen binnen het park en richting de naastgelegen Nooterhof worden verbeterd en de dierenweide wordt opgeknapt. Provincie en gemeente trekken samen een miljoen euro uit voor dit project. Daarnaast investeren Zwolle en Overijssel in de projecten Bolwerkpark Potgietersingel en Bagijneweide en trekken ze geld uit voor het opknappen van Huize Hofvliet en het omliggende parkje.

Verbeteringen OV
Overijssel en Zwolle gaan samen voor een aantal structurele verbeteringen in het Zwolse openbaar vervoer. Gemeente en provincie willen bijvoorbeeld het busverkeer rond het station beter laten doorstromen. Dit project sluit aan bij de komst van een nieuw busstation aan de zuidkant van het NS-station en een bijbehorende bustunnel. Verder passen provincie en gemeente honderd bushaltes aan om mensen makkelijker in- en uit te laten stappen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!