Opleiding en werkervaring van ondernemers bepalend voor aantrekken personeel

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Onderzoekbureau Panteia/EIM

Zelfstandige ondernemers met een hogere opleiding en met meer werkervaring trekken vaker personeel aan dan andere zelfstandige ondernemers.

Opleiding en werkervaring van ondernemers bepalend voor aantrekken personeel

Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Panteia/EIM en twee Spaanse universiteiten (Universiteit van Huelva en Carlos III Universiteit, Madrid).

Bevindingen cruciaal voor banencreatie door ondernemers

Een belangrijke route om werkloosheid tegen te gaan is het aannemen van personeel door zelfstandige ondernemers. Analyses wijzen uit dat ondernemers die voorheen werkloos waren minder snel personeel aannemen dan ondernemers die voorheen werknemer waren. Deze bevinding duidt op het belang van werkervaring als werknemer.

Werkloosheid

De lagere kans voor ondernemers om personeel aan te nemen geldt echter niet voor voormalig werklozen met een hogere opleiding (HBO of WO). Deze bevinding duidt op het belang van opleiding. De bevindingen zijn interessant met het oog op de tegenwoordig hoge werkloosheidscijfers en het zelfstandig ondernemerschap als mogelijke route om aan werkloosheid te ontsnappen. Via het ondernemerschap is het mogelijk voor werklozen om, al dan niet tijdelijk, een baan voor zichzelf te creëren.

Om ook banen voor anderen te creëren, zijn opleiding en werkervaring van de betrokken ondernemers cruciaal. Een mogelijke verklaring is dat wanneer de ondernemer eerder als werknemer ervaringen heeft opgedaan, dit het wellicht makkelijker maakt om later zelf als ondernemer optimaal gebruik te maken van de kwaliteiten die werknemers hem bieden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!