Opleidingen hoger onderwijs strenger gekeurd

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Rijksoverheid

De regels om hogescholen en universiteiten te erkennen worden strenger en onafhankelijker. Het kabinet wil misstanden, zoals bij Inholland, tot een minimum beperken.

Opleidingen hoger onderwijs strenger gekeurd

Het kabinet heeft ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Zijlstra (OCW).

Met de aanscherpingen moet de kwaliteit van het hoger onderwijs beter zijn te garanderen.

  • De accreditatie - erkenning - van hogeschoolopleidingen gebeurt voortaan in clusters. Door dezelfde opleidingen tegelijkertijd te toetsen, zijn verschillen duidelijker aan te tonen. De universiteiten werken al op deze manier.
  • Het accreditatieorgaan NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) selecteert de deskundigen om de keuring uit te voeren, en niet meer de opleiding zelf.
  • De Onderwijsinspectie krijgt een belangrijkere rol en gaat strenger toezicht houden op de kwaliteit van opleidingen. Zo zal de inspectie sneller in actie komen bij aanwijzingen dat de kwaliteit niet in orde is. Nu treedt de Inspectie eerst op als er klachten zijn.

Het wetsvoorstel wordt voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!