Opleidingsvouchers beschikbaar voor Bouwsector

  • Onderwijs & Training
  • Bron: VNO-NCW Midden

De provincie Gelderland stelt opnieuw 400.000 euro beschikbaar voor opleidingsvouchers voor de bouwsector.

Opleidingsvouchers  beschikbaar  voor Bouwsector

Het vorige budget van 400.000 euro van de provincie voor scholingstrajecten is binnen een half jaar opgegaan. 528 medewerkers van 48 verschillende bedrijven maakten er gebruik van.

De opleidingsvouchers worden ingezet voor scholing van werknemers in de bouw en infra, die door de recessie hun baan verliezen of dreigen te verliezen. Op deze manier wil de provincie mensen helpen bij het behoud van werk, omdat door scholing ruimte ontstaat in de planning of de overstap naar ander werk.  

Onderwijsvouchers
Wanneer werkgevers in de bouwsector hun werknemers een steuntje in de rug willen bieden met een cursus of een korte opleiding, dan neemt de provincie Gelderland de scholingskosten tot een maximum van 2.000 euro voor haar rekening. Overigens kunnen ook individuele werknemers een aanvraag indienen. Voorwaarden om voor vouchers in aanmerking te komen zijn onder meer dat de werkgever in Gelderland is gevestigd, dat deze aangesloten is bij het sectorale Opleidingsfonds en dat het om aanvullende scholing gaat. De vouchers zijn beschikbaar voor bouwplaats en UTA-medewerkers en kunnen worden ingezet voor functiegerichte scholing, die niet vanuit andere subsidiemogelijkheden ‘Scholingsfonds, ‘Bouw Door, Leer Verder!’ kan worden bekostigd.

Aanvragen
Het Steunpunt Werk en Opleiding Bouwnijverheid regio Oost voert de voucherregeling uit in opdracht van de provincie en sociale partners in de bouw. Zij beoordeelt aanvragen en zorgt dat de bedragen die bij de vouchers horen, worden uitbetaald. Om in aanmerking te komen voor de opleidingsvouchers gelden andere criteria dan voor het sectorplan ‘Bouw Door, Leer Verder’. Zo bestaat er bijvoorbeeld geen verplichting om leerlingen in te lenen. De adviseur van het kenniscentrum Fundeon kan u uitvoerig informeren over de criteria. Het steunpunt is gevestigd in het regiokantoor van Fundeon in Zwolle en is te bereiken via telefoonnummer (038) 426 83 52.

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!