Oplossing bereikbaarheid Rhenen nabij

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: MKB Midden-Nederland

De provinicies Utrecht en Gelderland hebben in een coalitieakkoord afgesproken dat zij de brug bij Rhenen willen aanpakken. Het bedrijfsleven is erg enthousiast.

Oplossing bereikbaarheid Rhenen nabij

Het bedrijfsleven (Federatie van ondernemersverenigingen Valleiregio, MKB-Midden, VNO-NCW Midden en Kamer van Koophandel Midden-Nederland) aan beide zijden van de brug is blij dat er aandacht is voor de verkeersproblemen.

De provincies hebben aangegeven de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblematieken in Rhenen spoedig te willen oplossen door financieel bij te dragen aan een “tidal-flow voorziening”. Door deze voorziening zal in de ochtend- en avondspits de drukste rijrichting uit twee rijstroken bestaan. Beide provincies hebben in het coalitieakkoord aangegeven te werken aan deze oplossing. De provincie Utrecht heeft hierbij al concreet een bedrag van maximaal € 10 miljoen gereserveerd. De verwachting is dat de tidal-flow voorziening voor de komende jaren verlichting zal geven.

Structurele oplossingen noodzakelijk
Wel blijft het bedrijfsleven hameren op en structurele oplossing voor de verbinding tussen het Rivierengebied en de Valleiregio. De verkeerscongestie rond de verbinding van deze regio’s kost het bedrijfsleven veel geld. Deze schade kan verholpen worden door nu reeds onderzoeken te starten naar de langetermijnoplossingen voor de oversteek van de Rijn. Voor de economische ontwikkeling op korte termijn is het goed dat wordt voorzien in de tidal-flow, maar om de economische potentie van de beide regio’s nog beter te benutter zal gewerkt moeten worden aan een duurzame oplossing voor de noord-zuidverbinding.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!