Oplossing N348 Zutphen-Eefde

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW

Betere bereikbaarheid bedrijventerrein De Mars.

Oplossing N348 Zutphen-Eefde

Bedrijfsleven verheugd over uitspraak Raad van State N348 Zutphen – Eefde
Westelijke omlegging Eefde eerste stap op weg naar totaaloplossing  

Het regionale bedrijfsleven, bestaande uit Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO, VNO-NCW Stedendriehoek, de Kamer van Koophandel Oost Nederland, Vereniging Werkgeverscontact Zutphen, de Industriële Kring Lochem en MKB Midden, is verheugd over de uitspraak van de Raad van State dat de provincie aan de slag kan met de opwaardering van de N348 tussen Zutphen en Eefde. De nieuwe N348 wordt om de woonwijk Polbeek in Zutphen heen geleid en via bedrijventerrein de Mars westelijk langs Eefde om vervolgens ten noorden van Eefde waar aan te sluiten op het huidige tracé van de N348. 

Het bedrijfsleven is van mening dat met deze westelijke omlegging van de N348 bij Eefde op zo kort mogelijke termijn een oplossing kan worden geboden voor de nijpende bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblematiek in Zutphen-noord en Eefde. Daarbij verdient het bedrijventerrein de Mars twee volwaardige ontsluitingswegen voor het vrachtverkeer. Op de Mars zijn meer dan 200 bedrijven gevestigd, die samen werkgelegenheid bieden aan meer dan 5000 mensen. De Mars heeft daarmee een belangrijke economische functie voor de regio. 

Het bedrijfsleven is dan ook van mening dat de rondweg Eefde zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden en sluit zich aan bij het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), waarin duidelijk is opgenomen dat de westelijke omlegging Eefde als uitgangspunt kan dienen voor een totaaloplossing voor de N348 tussen Zutphen en Deventer. Het bedrijfsleven heeft al aangegeven graag mee te willen denken bij de aanpak van het traject tussen Eefde en de A1.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!