Opnieuw betere omzetcijfers Brabantse economie

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: KvK

Uit conjunctuurenquête Coen over het tweede kwartaal van dit jaar blijkt dat de Brabantse economie het beter blijft doen dan het landelijk gemiddelde. Daarentegen zijn de verwachtingen voor het derde kwartaal somberder en is de orderpositie in het rood geschoten.

Opnieuw betere omzetcijfers Brabantse economie

Als het gaat om economische prestaties (o.a. omzet en export), productie & voorraad en de concurrentiepositie, noteert het Brabantse bedrijfsleven nog altijd groei en verbetering. Ook het personeelsbestand neemt gemiddeld genomen toe. Met name de regio Eindhoven (Zuidoost-Brabant) springt er in positieve zin uit. Vooral de productie en omzet zijn flink verhoogd. En bijna een kwart van de bedrijven in deze regio meldt een groei in het personeelsbestand. Ook in de regio Den Bosch (Noordoost-Brabant) zijn de economische ontwikkelingen goed. Vooral de orderpositie en de buitenlandse omzet zijn gestegen. De regio Tilburg (Midden-Brabant) blijft iets achter, maar loopt wel in de pas met het landelijke gemiddelde.

Kijkend naar de verschillende sectoren dan zijn vooral de vervoersector en de detailhandel positief over de omzet die zij boeken. Van de bedrijven in de vervoersector rapporteert ruim 30 procent een groei in omzet uit export. De groothandel en de horeca staan er minder florissant voor. Zij melden de kleinste omzettoename. Opvallend is dat de bouw voor het derde kwartaal van dit jaar een omzetstijging verwacht.

Voor wat betreft de personeelsomvang zitten vooral de landbouw en de industrie in de lift. De personeelsstijging in de landbouw in het tweede kwartaal kan overigens (deels) worden verklaard uit seizoensinvloeden (oogst). Ook in de horeca, vervoersector en detailhandel groeit het personeelsbestand. De zakelijke diensten, groothandel en bouw blijven achter. Voor het derde kwartaal verwachten met name ondernemers in de detailhandel (meer) mensen aan te nemen.
Hoewel de resultaten op vrijwel alle fronten in het tweede kwartaal positief zijn, is het algemene oordeel wel dat het economisch klimaat verslechterd is. De verwachtingen voor het derde kwartaal zijn dan ook minder juichend. Alleen de zakelijke dienstverlening is optimistisch.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!