Opnieuw energiebesparing door bedrijfsleven

  • Innovatie & MVO
  • Bron: VNO-NCW

In 2011 is er opnieuw energie bespaard door meer dan duizend bedrijven uit de industrie, transport, dienstensector en voedingsindustrie. De energie-efficiency verbeterde met gemiddeld 1,9 procent.

Opnieuw energiebesparing door bedrijfsleven

Dat schrijft minister Verhagen in een brief aan de Tweede Kamer. VNO-NCW is blij dat de meerjarenafspraken tussen bedrijfsleven en overheid, ondanks de crisis, vruchten blijven afwerpen. De bedrijven liggen nog altijd op schema om de afgesproken energiebesparingsdoelen in 2020 te halen.

250.000 huishoudens

De behaalde besparing van 1,9 procent staat gelijk aan het energieverbruik van 250.000 huishoudens, aldus Verhagen. Dit is het resultaat van maatregelen die ondernemingen in het eigen proces in Nederland hebben genomen. Maar de besparing kan zelfs uit op 2,2% uitkomen, benadrukt VNO-NCW, als wordt meegerekend wat deze bedrijven aan maatregelen hebben genomen die ook leiden tot energiebesparing in de internationale keten.

Aanzienlijke prestatie

VNO-NCW wijst op het feit dat de inkoop van duurzame energie door bedrijven fors is gestegen. Verhagen roemt de inzet van grote en middelgrote bedrijven, die niet onder CO2-handel vallen (MJA3-convenant). 'Zij laten zien dat in economisch mindere tijden het wederom is gelukt om een aanzienlijke prestatie te leveren.' Deze groep ondernemingen heeft het energie-efficiëncydoel van 11,9 procent over de periode 2009-2012 bijna gehaald. Met een behaald resultaat van 11,5 procent tot en met 2011 ligt het doel met een jaar te gaan binnen handbereik.

Opnieuw vooruitgang

De resultaten van de industrie die onder CO2-handel vallen (MEE-convenant), zijn in 2011 flink verbeterd ten opzichte van 2010. Na twee van de drie jaar is 80 procent van de voorgenomen zekere maatregelen getroffen, aldus VNO-NCW.

MEE en MJA3

Uit de resultaten tot en met 2011 blijkt volgens VNO-NCW dat de bedrijven goed op koers liggen om de gemaakte plannen en afspraken met de overheid te realiseren. Deze deelnemende bedrijven aan MEE en MJA3 vertegenwoordigen 80 procent van het industriële industriegebruik en gezamenlijk een kwart van het totale energieverbruik in Nederland. Om de vier jaar maken zij een energiebesparingsplan, waarin alle maatregelen zijn opgenomen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Elk jaar komt er een voortgangsrapport uit: 'Resultatenbrochure convenanten, meerjarenafspraken energie-efficiëntie'.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!