Oprichting Bedrijven Investeringszone (BIZ) Oldenzaal stap dichterbij

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Oldenzaal

Ondernemers hebben het initiatief genomen om te gaan samenwerken in de Oldenzaalse binnenstad

Oprichting Bedrijven Investeringszone (BIZ) Oldenzaal stap dichterbij

Enkele Oldenzaalse ondernemers hebben het initiatief genomen om te komen tot een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in de binnenstad van Oldenzaal. Door het ondertekenen van een uitvoeringsovereenkomst, door de Stichting Bedrijven Investeringszone Binnenstad Oldenzaal en burgemeester Leo Elfers, komt de formele vorming van een BIZ een stap dichterbij. Doelstelling is om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van de Oldenzaalse binnenstad.
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst BIZ

In een korte periode is door de initiatiefgroep veel werk verzet. Op 9 februari van dit jaar is een informatieve bijeenkomst georganiseerd waarbij ongeveer 100 vertegenwoordigers van de Oldenzaalse binnenstadondernemingen aanwezig waren. Op de enquêteformulieren die destijds zijn uitgereikt hebben ondernemers aangegeven welke activiteiten zij gezamenlijk zouden willen oppakken. De 100 ingevulde formulieren hebben een schat aan informatie opgeleverd.
 
Uitvoeringsovereenkomst
In de uitvoeringsovereenkomst staan de afspraken die de Stichting Bedrijven Investeringszone Binnenstad Oldenzaal en de gemeente hebben gemaakt over het gebied waarin de BIZ van toepassing is. De overeenkomst maakt onderdeel uit van de, nog vast te stellen, verordening BIZ. Deze verordening wordt op 27 september tijdens de vergadering van de gemeenteraad behandeld. Daarna wordt door de gemeente een officiële draagvlakmeting uitgevoerd. Als minimaal de helft van de ondernemers in de binnenstad schriftelijk hun stem uitbrengt en daarvan tweederde deel zich voor de inwerkingtreding van de BIZ uitspreekt is de BIZ een feit in Oldenzaal.
Werking van een BIZ

Een BIZ is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers gezamenlijk kunnen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De activiteiten van een BIZ vullen de activiteiten van de gemeente aan. Bij voldoende draagvlak betalen alle ondernemers mee. De gemeente stelt hiervoor een verordening op en int de gelden om deze vervolgens af te dragen aan een stichting of vereniging. Deze stichting of vereniging zorgt voor de uitvoering van de activiteiten en voor een jaarlijkse verantwoording aan de bijdrageplichtigen en de gemeente.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!