Optimaal fiscaal voordeel: WBSO met Innovatiebox

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: FME-CWM

De introductie van de Innovatiebox maakt aanvullend fiscaal voordeel claimen mogelijk.

Optimaal fiscaal voordeel: WBSO met Innovatiebox

Sinds jaar en dag heeft het Nederlandse bedrijfsleven een fiscaal voordeel kunnen genieten middels de WBSO. Bedrijven die R&D-inspanningen verrichten kunnen zodoende een afdrachtvermindering op de loonbelasting claimen. Met de introductie van de Innovatiebox is het echter mogelijk geworden een aanvullend fiscaal voordeel te claimen op basis van de WBSO-beschikking.

Innovaties waarvoor succesvol WBSO is aangevraagd en waarmee winsten worden gegenereerd, komen in aanmerking voor de Innovatiebox. De Innovatiebox maakt het mogelijk om deze winsten binnen bepaalde kaders te belasten tegen 5 procent in plaats van het reguliere vennootschapsbelastingtarief van 25,5 procent. Aangezien bedrijven binnen de technologisch-industriële sector veel investeren in R&D, is de regeling voor hen bijzonder interessant.

Honderdduizenden euro's fiscaal voordeel
Het te behalen voordeel is gekoppeld aan het succes van de innovatie. Hoe groter het commerciële succes, des te hoger het potentiële fiscale voordeel. De regeling mag worden toegepast gedurende de gehele levenscyclus van de innovatie. Het cumulatieve effect kan zodoende enorm zijn. Binnen de technologisch-industriële sector zijn er reeds bedrijven die op jaarbasis honderdduizenden euro’s aan fiscaal voordeel genieten door deze regeling.

Onvolledige toepassing
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Innovatiebox is het in de eerste instantie noodzakelijk om de WBSO zo volledig mogelijk toe te passen. Wanneer innovaties niet te herleiden zijn naar een WBSO-beschikking, is de toepassing van de Innovatiebox niet mogelijk. Aangezien FME zeer regelmatig bij haar leden constateert dat de WBSO onvolledig wordt toegepast, is het verstandig om hier kritisch naar te kijken. Een onvolledige toepassing kan u op jaarbasis vele duizenden euro’s aan fiscaal voordeel kosten.

Maatwerk
De toepassing van de Innovatiebox is maatwerk. FME is in samenwerking met haar partners in staat om de noodzakelijke kennis op het gebied van het subsidie-instrumentarium en fiscale zaken te bundelen om zodoende een optimaal fiscaal voordeel voor haar leden te helpen realiseren.

Meer informatie
Heeft u ondersteuning nodig of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de FME Subsidiedesk, T (088) 400 8 400, E subsidiedesk@fme.nl

Meer informatie over FME REGIO OOST:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!