‘Oranje Handelsmissiefonds’ ter gelegenheid van inhuldiging

Om de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april te markeren, introduceren MKB-Nederland, ING en KLM het ‘Oranje Handelsmissiefonds’.

‘Oranje Handelsmissiefonds’ ter gelegenheid van inhuldiging

In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken zal het fonds voor een periode van 5 jaar jaarlijks aan 10 middelgrote Nederlandse bedrijven de mogelijkheid bieden om buitenlandse markten te exploreren. De uitreiking van de eerste 10 ´Handelsmissiepakketten´ zal komend najaar plaatsvinden.

Export en internationaal zakendoen zijn onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse geschiedenis. Van oudsher is Nederland een open handelsnatie waarbij export circa 30 procent van het BBP vormt. Overal ter wereld zijn Nederlandse bedrijven actief die tevens voor groei en werkgelegenheid in Nederland zorgen. De afgelopen jaren is de export een van de weinige groeimotoren geweest binnen de economie.

Laagdrempelig

Handelsmissies bieden ondernemers een laagdrempelige kans om nieuwe markten te verkennen. Het Koninklijk Paar vervult een belangrijke rol op het gebied van internationale handelsbevordering voor Nederlandse bedrijven, zoals ook recent nog bij de handelsmissie naar Brazilië in november 2012.

Kansrijk exporteren

ING, KLM en MKB-Nederland hebben daarom ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april het initiatief genomen om in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken het ‘Oranje Handelsmissiefonds’ op te richten. Het fonds wil middelgrote bedrijven inspireren en stimuleren om kansrijk te exporteren. Van de bedrijven die zich hiervoor aanmelden, worden er jaarlijks 10 geselecteerd die zullen worden ondersteund bij het opbouwen van een internationaal netwerk. De ondernemers zullen worden gevolgd en hun kennis, ervaringen en verhalen zullen worden gedeeld op http://www.oranjehandelsmissiefonds.nl

Het Oranje Handelsmissiefonds biedt de geselecteerde bedrijven een ‘Oranje Handelsmissiepakket’ aan in de vorm van een symbolische cheque ter waarde van 10.000 euro voor volledig begeleide deelname aan bestaande handelsmissies, een speciaal op maat te ontwikkelen handelsmissie of voor deelname aan internationale beurzen.
Het pakket bestaat uit:

  • Ondersteuning door ING met kennis en expertise over de betreffende sector en het beoogde exportland en matchmaking;
  • KLM helpt bedrijven die meegaan op de handelsmissie aan belangrijke contacten op locatie en verzorgt de vlucht voor de bedrijven van de handelsmissie;
  • Gebruik van kennis en het netwerk van MKB-Nederland;
  • Ondersteuning middels expertise en contacten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (waaronder Agentschap NL).

Het Handelsmissiefonds wordt initieel voor 5 jaar ingesteld. In aanmerking voor het pakket komen bedrijven met een omzet van circa 2 tot 30 miljoen euro. Deze bedrijven leveren kansrijke producten of diensten, maar hebben niet de omvang, armslag of het netwerk om nieuwe markten te verkennen. De bedrijven moeten financieel gezond zijn en bij voorkeur actief zijn in een van de door overheid gedefinieerde ‘ topsectoren’.

De officiële inschrijving gaat in augustus van start, maar geïnteresseerde ondernemers kunnen zich nu alvast melden via de website. Na een voorselectie zal een selectiecommissie, bestaande uit de CEO’s van KLM, ING, de voorzitter van MKB-Nederland en de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken bepalen aan welke 10 bedrijven de Oranje Handelsmissiepakketten worden uitgereikt.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!