Overal in Nederland duurzaam tanken

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Provincie Gelderland

Provincies, regio’s het ministerie van Verkeer en Waterstaat stellen 4,1 miljoen euro beschikbaar voor tankstations voor duurzame brandstoffen

Provincies, regio’s het ministerie van Verkeer en Waterstaat stellen 4,1 miljoen euro beschikbaar voor tankstations voor duurzame brandstoffen. De subsidie moet leiden tot een dekkend netwerk van duurzame tankstations voor aardgas, groen gas, ethanol (E85) en biodiesel (B30). De provincie Gelderland stelde eerder al 100.000 euro beschikbaar.

De provincies en regio’s dragen van de 4,1 miljoen 2,5 miljoen euro bij en minister Eurlings de resterende 1,6 miljoen euro. Doel van het subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen is een landelijk dekkend netwerk te realiseren van tankstations waar alternatieve brandstoffen voor iedereen verkrijgbaar zijn.

Voordelen

Het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals aardgas (groen gas), ethanol en biodiesel is beter voor het milieu en het klimaat en maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Bovendien is rijden op aardgas goedkoper: op een kilo aardgas van 0,72 euro kunnen evenveel kilometers worden gereden als op een liter diesel van 1,04 euro of Euro95 van 1,36 euro. Veel automobilisten en bedrijven zien echter af van de aankoop van een auto die rijdt op alternatieve brandstoffen, omdat deze brandstoffen slecht verkrijgbaar zijn. Het subsidieprogramma moet dit veranderen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!