Overheden investeren 70 miljoen in intelligente transportsystemen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Stedendriehoek

Nederland gaat fors investeren in nieuwe vormen van slimme mobiliteit. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en twaalf regio's trekken tot 2017 ruim 70 miljoen euro uit voor intelligente transportsystemen (ITS).

Overheden investeren 70 miljoen in intelligente transportsystemen

Het gaat om nieuwe technieken en diensten waarbij reizigers onderweg realtime rij- en reisadviezen krijgen. Een onderdeel is ook de toepassing van innovatieve vormen van verkeersmanagement, zodat het verkeer na een evenement of grote opstopping op de weg beter verspreid wordt over de wegen.

Om met de allernieuwste technieken in de praktijk ervaring op te doen worden in verschillende regio's in Nederland in totaal negen projecten opgezet. De minister en regionale bestuurders hebben daarover vandaag de afspraken bekrachtigd.

De focus van Intelligente Transport Systemen ligt op reizigersgedrag voorafgaand aan en tijdens de reis. Doel is om de reiziger te bedienen met persoonlijke, real time en locatie-afhankelijke adviezen. De miljoeneninvestering versterkt Nederlands positie als internationaal koploper op het gebied van innovatieve mobiliteit en biedt kansen voor het bedrijfsleven.

Minister Schultz: "Op internet vind je nu al een zee aan informatie over zaken die invloed hebben op drukte op de weg, zoals het weer, wegwerkzaamheden en een festival in de buurt. Maar pas als je al deze puzzelstukjes bij elkaar legt, kun je reizigers écht reisadvies op maat geven. Met de nieuwe intelligente systemen krijgen weggebruikers individueel advies op basis van realtime informatie en zijn ze in staat om te anticiperen op wat ze zelf zien, en ook op wat er buiten hun gezichtsveld gebeurt. Auto's communiceren daarvoor niet alleen met elkaar en de kant van de weg, maar in de toekomst ook met verkeerslichten."

Van supermarkten tot festivalbezoekers

In het hele land worden de negen ITS-projecten gezamenlijk opgezet rondom verschillende thema's. Zo werken de regio's Groningen-Assen, Arnhem-Nijmegen, Midden-Nederland en Metropoolregio Amsterdam samen met Ahold aan een tool, om de supermarktlogistiek te verbeteren door vrachtverkeer slim te laten rijden. Zo kunnen de betrokken regio's 200 vrachtautoritten per dag structureel vermijden.

Daarnaast start een project om filevorming door incidenten te verminderen. De uitrol begint in Brabant en Noord Holland. Jaarlijks stranden er ruim 20.000 vrachtauto's en 150.000 personenauto's op het hoofdwegennet. Door informatie beter te delen, kunnen zowel verkeersmanagement als weggebruikers beter rekening houden met incidenten. Dit kan bij landelijke dekking een filereductie van 2,5 procent opleveren.

Ook op gebied van verkeersdrukte rondom festivals valt veel winst te behalen. Jaarlijks zijn festivalbezoekers goed voor vijf miljoen autoritten in de spits in en rond de steden. Door te investeren in de ontwikkeling van goede informatiediensten en event-apps, kunnen bezoekers reisadvies op maat krijgen. Zo blijft de omgeving voor festivalbezoekers en andere weggebruikers zo goed mogelijk bereikbaar.

Verder worden projecten opgezet rond de thema's connected en coöperatieve intelligente transportsystemen, reisinformatiediensten, het zetten van nieuwe standaarden, en het delen van uiteenlopende streaming date van wegbeheerders en private partijen.

Beter Benutten

In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. De regio's Brabant, Arnhem/Nijmegen, Twente, Maastricht, Haaglanden, Rotterdam, Amsterdam, Stedendriehoek, Groningen/Assen, Midden-Nederland, Zwolle/Kampen en Leeuwarden investeren samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu in ITS.

Door het ministerie worden meerdere ITS-programma's en projecten met regionale partners uitgevoerd. Het beproeven van geavanceerde technieken in combinatie met nieuwe vormen van verkeersmanagement en samenwerking vindt onder andere plaats in de Praktijk Proef Amsterdam, de ITS-corridor, de Innovatiecentrale en het beleidsthema Autonoom Rijden. Deze en andere inspanningen passen in de Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg, waarin verschillende meerjarige transities worden beoogd door overheden en bedrijfsleven.

Het sterk ontwikkelde en dichte verkeersnetwerk in Nederland, het goede verkeersmanagement, het gebruik van de smartphone, de 4G penetratiegraad en de vele programma's en initiatieven die de overheden de laatste jaren hebben geïnitieerd, maken Nederland bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen, testen en implementeren van C-ITS, gebruik makend van bestaande en nieuwe internationale standaarden. Nederland heeft geïnvesteerd in gerenommeerde kennisclusters in het automotive en technologie veld en in kwalitatief hoogwaardige voorzieningen, waardoor een gunstig test-, ontwikkelings- en implementatieklimaat is ontstaan.

Regio Stedendriehoek actief met ITS

Als automobilist krijgt u op allerlei manieren informatie om uw route te plannen. Bijvoorbeeld via een routeplanner op de smartphone of computer, een navigatiesysteem in de auto en de matrixinformatieborden langs de weg. Maar u hebt alleen wat aan die informatie als deze actueel en betrouwbaar is. Daarom hebben gemeentes in het programma Beter Benutten Stedendriehoek de informatie van de regio Stedendriehoek in het afgelopen jaar geactualiseerd, gekoppeld aan de informatie van andere regio's en vrijgegeven. Met deze vrijgegeven informatie kunnen bedrijven bijvoorbeeld hun navigatiesystemen updaten of nieuwe apps ontwikkelen.

Deventer is koploper op ITS-parkeerdatagebied

Hoeveel plekken zijn er nog vrij in een parkeergarage, wat zijn de tarieven, is er een oplader voor de e-auto? GemeenteDeventer is koploper met betrekking tot het ontsluiten van parkeerdata in Nederland.
Vier gemeentelijke en drie private garages in Deventer zijn vanaf dinsdag 1 december ontsloten via het digitale parkeerinformatiesysteem (DevIS) en deze gegevens worden als open data gepubliceerd. De vier gemeentelijke garages in Deventer zijn De Brink, Stationsplein, Stadspoort Dek & Stadspoort Kelder en terrein Sluisstraat. De private garages betreffen Centrum Garage en Q-Park De Boreel en P & R. De app TimesUpp (alleen voor iPhones) gebruikt deze informatie. Met deze app hoeft u in Deventer dus niet meer te zoeken naar een parkeerplaats, want u ziet hoeveel plaatsen elke garage nog vrij heeft. Apeldoorn geeft de gegevens van haar parkeergarages op korte termijn vrij.

Regionale bestuurders zijn erg te spreken over ITS in regio Stedendriehoek

Wethouder Liesbeth Grijsen, Deventer: ''We zijn in Deventer al even bezig, maar met ITS kunnen we mooi een volgende stap zetten. Zo werken we  aan slimme kruispunten zoals bij de Siemelinksweg maar zijn we ook bezig met het nog meer vrijgeven van verkeersdata".

Wethouder Johan Kruithof, Apeldoorn: ''Er is al zoveel realtime verkeersinformatie beschikbaar over parkeren, wegwerkzaamheden, evenementen, tijd tot het op groen springen van verkeerslichten en de verkeersdruk in Apeldoorn. Als marktpartijen deze informatie delen met informatiediensten kunnen bezoekers en dagelijkse weggebruikers beter geïnformeerd op weg gaan. Op basis van deze informatie, uit bijvoorbeeld een slimme app op een smartphone, kunnen reizigers betere keuzes maken ten aanzien van vertrektijd, vervoermiddel en route naar de belangrijke bestemmingen in onze mooie regio".

Wethouder Coby Pennings, Zutphen: "Door het beschikbaar stellen van parkeerdata kunnen bezoekers in de toekomst goed vinden waar geparkeerd kan worden. Ook de brugopeningen kunnen in apps en navigatieapparatuur worden meegenomen. Zo komen de openingstijden van onze brug in Zutphen straks bijvoorbeeld in een Tomtom te zitten. Dat komt de bereikbaarheid van en naar Zutphen ten goede. Dit is ook weer gunstig voor het vestigingsklimaat".

Meer informatie over Cleantech Regio:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!