Overheden schikken met Chemie-Pack

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2014/oktober/overheden-schikken-met-chemie-pack.aspx

De gezamenlijke overheden hebben een schikking getroffen met de aan Chemie-Pack Nederland B.V. gelieerde bedrijven, directie en eigenaren met betrekking tot de aansprakelijkheidsprocedures die tegen hen zijn aangespannen.

Overheden schikken met Chemie-Pack

De schikking vertegenwoordigt een bedrag van € 4,2 miljoen. De overheden zijn er van overtuigd dat zij met de schikking maximale invulling geven aan de mogelijkheden om de kosten te verhalen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

De grote brand bij Chemie-Pack Nederland B.V. op 5 januari 2011 had ernstige gevolgen voor het milieu. Grote hoeveelheden chemische stoffen die op het terrein stonden opgeslagen, vervuilden de bodem en de omliggende sloten. De grootschalige sanering van de bodem duurt zeker nog een aantal jaren.

Maximaal verhaal

De betrokken overheden zijn de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Rijkswaterstaat en Havenschap Moerdijk. Zij stelden Chemie-Pack aansprakelijk voor de gevolgkosten van de brand, in totaal geraamd op ruim € 71 miljoen.

De € 4,2 miljoen die zij nu terugkrijgen, lijken daarbij in het niet te vallen. Toch is na een zorgvuldige afweging gekozen voor deze schikking, omdat duidelijk werd dat doorprocederen alleen maar veel tijd en geld zou kosten en nimmer zou leiden tot een hogere verhaalopbrengst. Temeer omdat de verzekeraar van Chemie-Pack Nederland B.V. de schade niet uitkeert omdat onder meer in strijd is gehandeld met wet- en regelgeving.

Chemie-Pack verantwoordelijk

De 5 overheidspartijen waren en zijn van mening dat Chemie-Pack Nederland B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven, directie en eigenaren de eerstverantwoordelijken zijn om de gevolgkosten van de brand te dragen. De rechter heeft hen in dat opzicht meermalen in het gelijk gesteld. Vorige week nog bepaalde de Afdeling bestuursrechtspraak dat Holding Gerard Spiering B.V. en de feitelijk bestuurder van Chemie-Pack Nederland B.V., de schoonmaakkosten die de gemeente Moerdijk direct na de brand gemaakt heeft, moeten vergoeden. Begin dit jaar oordeelde de Afdeling al dat Chemie-Pack Nederland B.V. en Chemie-Pack Onroerend Goed B.V. de kosten voor het reinigen van de vervuilde sloten moeten vergoeden aan het Waterschap Brabantse Delta.

Juridische procedures

Door het overeenkomen van een schikking komen alle juridische procedures tegen de Chemie Pack-bedrijven dus tot een einde. De strafzaak tegen de bedrijfsleiding van Chemie-Pack Nederland B.V. gaat nog wel door.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!