home » nieuws » Industrie »

Overheid brengt natte koeltorens in kaart ter preventie legionella

  • Industrie
  • Bron: Hydroscope

Slecht onderhouden koeltorens zijn de oorzaak van de meeste legionella-uitbraken in de wereld. De overheid brengt daarom de koeltorens in kaart.

Overheid brengt natte koeltorens in kaart ter preventie legionella

Koeltorens zorgen voor verkoeling van gebouwen en industriële processen. Natte koeltorens voeren hun overtollige warmte af door water te vernevelen. Bij slecht onderhoud aan koeltorens kan de legionellabacterie in het water groeien. Inademing van, met legionella besmet, water kan leiden tot Legionellose ofwel Veteranenziekte.

Regelgeving en toezicht

De Wet milieubeheer kent een algemene zorgplichtigbepaling die ook van toepassing is op legionellapreventie. Het Activiteitenbesluit verplicht beheerders van natte koeltorens om een risicoinventarisatie uit te voeren. De gemeente of de omgevingsdienst houdt hier toezicht op.

Atlas Leefomgeving

Risicoanalist legionella koeltorenRijkswaterstaat en het RIVM houdt een kaart bij over het milieu en gezondheidsrisico's. Sinds begin dit jaar worden in de Atlas Leefomgeving ook de natte koeltorens geregistreerd. Overheden, het bedrijfsleven en burgers kunnen melding maken van een natte koeltoren in hun omgeving. Het aantal geïnventariseerde koeltorens is nog beperkt, maar zal in de loop van tijd groeien.

Meer informatie over BRABANT WATER :

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!