Overheid en ondernemers zoeken naar oplossing voor tekort aan truckparkeerplaatsen

Het Rijk en de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, en Gelderland willen binnen nu en vijf jaar een groot en samenhangend netwerk van goed beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens realiseren. Dat meldt de instantie VNO-NCW Brabant Zeeland.

Overheid en ondernemers zoeken naar oplossing voor tekort aan truckparkeerplaatsen

Samen met het bedrijfsleven wordt momenteel hard gewerkt aan een pakket maatregelen om het tekort aan truckparkeerplaatsen weg te werken. Zo worden er langs de belangrijkste vrachtroutes, bestaande uit de corridors A15/A12 en A16/A58/A67, bijvoorbeeld diverse nieuwe parkeerplaatsen aangelegd.

Gevolgen van tekort aan truckparkeerplaatsen

Het huidige tekort van ruim 500 vrachtautoparkeerplaatsen op de corridors Rotterdam – Venlo en Rotterdam – Arnhem zorgt voor veel problemen. Zo zijn chauffeurs door het tekort aan parkeerplaatsen gedwongen om te parkeren op vluchtstroken langs snelwegen, in gemeenten of op bedrijventerreinen. Dat leidt tot overlast, bijvoorbeeld in de vorm van afval, geluid en onveilige situaties. Ook voor de arbeidsomstandigheden van vrachtautochauffeurs is dit onwenselijk. Als er niets gebeurt, loopt het tekort op termijn op tot 2000 parkeerplaatsen.

Gezamenlijke aanpak

Eerder dit jaar drongen VNO-NCW Brabant Zeeland, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex aan op een gezamenlijke aanpak van het tekort aan parkeerplaatsen. De ondernemersverenigingen zijn dan ook zeer tevreden met de ambities van het Rijk en de provincies om binnen 5 jaar tot 900 parkeerplaatsen te realiseren. Om de plaatsen zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor chauffeurs is ook het juiste niveau van beveiliging en service van belang.

Maatregelenpakket

In september van dit jaar organiseerden de verenigingen een werkbezoek voor overheidsbestuurders van het Rijk en de vier provincies, met als doel om de parkeerproblematiek inzichtelijk te maken. Bij dat werkbezoek bood het bedrijfsleven een statement aan en is afgesproken dit probleem samen aan te pakken. In West-Brabant ondertekenden de verenigingen bovendien een intentieovereenkomst met de overheden in West-Brabant. Het Rijk, de provincies en het bedrijfsleven werken de komende tijd het maatregelenpakket verder uit.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!