Overheidswerkgevers bereiden zich voor op veranderende arbeidsmarkt

  • Regionale ontwikkeling

Bestuurders van gemeenten, waterschappen, provincies en rijk in gesprek over duurzame inzetbaarheid van ambtenaren.

Overheidswerkgevers bereiden zich voor op veranderende arbeidsmarkt

Overheidsorganisaties staan voor grote veranderingen. Als gevolg van de bezuinigingen krimpt de overheid fors (17.000 banen minder in 2013, een daling van 3.5%, becijfert UWV). Overheidsorganisaties hebben ook te maken met een vergrijzend personeelsbestand. Tegelijkertijd wordt gevraagd kwaliteit te blijven leveren, en krijgen gemeenten te maken met schaalvergroting en decentralisatie van belangrijke overheidstaken.

Bijeenkomst overheidswerkgevers

En het werk gaat gewoon door. Hoe kunnen overheidsorganisaties en hun medewerkers slim inspelen op deze veranderingen? Daarover gaat de werkgeversbijeenkomst  ‘De ambtenaar van de toekomst werkt al bij u’, op 6 februari a.s. in het provinciehuis in Den Bosch.

Onder leiding van dagvoorzitter Wouke van Scherrenburg spreken toonaangevende werkgevers uit alle lagen van het openbaar bestuur. Ton Annink, secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bijt het spits af. Daarna gaan onder anderen Frans Mencke (voorzitter van de commissie goed werkgeverschap van de Vereniging van Gemeentesecretarissen), Godfried Barnasconi (lid Raad van Bestuur Kadaster) en Frank Giltay (Voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie) in gesprek over investeren in ontwikkeling van medewerkers en arbeidsmobiliteit (van-werk-naar-werk).

Workshops

In twee workshoprondes kunnen de deelnemers zelf aan de slag met goede voorbeelden uit de praktijk. Gedurende de dag is er een informatiemarkt waar onder meer de A&O fondsen hun kennis en ervaring delen.

Praktische informatie

De bijeenkomst is een initiatief van het project duurzame inzetbaarheid van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het A&O fonds gemeenten en het UWV. De bijeenkomst vindt plaats op 6 februari van 13.30 uur tot 18.00 uur  in het provinciehuis in Den Bosch (Brabantlaan 1). Wilt erbij zijn, meldt u dan aan op de website www.duurzameinzetbaarheid.nl/aanmelden

Duurzame inzetbaarheid

De werkgeversbijeenkomst ‘De ambtenaar van de toekomst werkt al bij u’ in Den Bosch is er één in een reeks van landelijke bijeenkomsten rond het thema duurzame inzetbaarheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met de campagne ‘duurzame inzetbaarheid’ bevorderen dat werkgever en werknemer met elkaar in gesprek gaan over wat nodig is om goed, gezond en gemotiveerd tot aan het pensioen aan het werk te blijven, en zo nodig tijdig in actie komen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!