Overijssel best samenwerkende wegbeheerder

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft de eerste jaarlijkse prijs van het platform 'Wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders' (WOW) gewonnen.

Overijssel best samenwerkende wegbeheerder

De prijs voor een wegbeheerder die voorbeeldig samenwerkt werd dinsdag 2 maart in Nieuwegein uitgereikt tijdens het derde WOW-congres.

De prijs van 15.000 euro ging naar de inzending "Veilig van kerkplein naar autosnelweg: gladheidbestrijding in Overijssel". Jan Muizelaar en Nanning Bulthuis van de eenheid Wegen en Kanalen namen het initiatief en wisten de succesvolle operationele samenwerking van gladheidbestrijders in Overijssel (Provincie, Rijk en Gemeenten) met verve voor het voetlicht te brengen.

Samenwerking
Het platform WOW wil de samenwerking tussen wegbeheerders van rijk, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen bevorderen.

Wegbeheerders uit het hele land hadden in totaal zestig samenwerkingsinitiatieven voorgedragen voor de WOW-prijs. Daaruit werden er twintig genomineerd; daaronder naast de winnaar nog drie andere initiatieven waarin Overijssel participeert of zelfs een trekkende rol vervult:

Gezamenlijke website voor wegbeheerders in provincie Overijssel: bereikbaar.overijssel.nl
Samenwerking in innovatieve contracten, met o.a. gemeenten en waterschappen
Gezamenlijke aanpak van bewegwijzering, met provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat
Erkenning
De WOW-prijs werd toegekend door de congresdeelnemers en een onafhankelijke jury van (oud-)bestuurders, een hoogleraar en een vertegenwoordiger van kennisinstituut CROW. De prijs vormt een erkenning voor het vele goede werk dat de provincie maar ook regionale partners en aannemers doen op het gebied van wegbeheer, steeds vaker in nauwe samenwerking.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!