Overijssel en Europa investeren in Enschede

Gemeente Enschede ontvangt 10 miljoen euro vanuit Europa en provincie Overijssel. Het geld benut Enschede voor de herstructurering van de Enschedese binnenhaven, de aanpak van centrumgebied Stadsweide en de ontwikkeling van de woonwijken Velve-Lindenhof en Bothoven Noord.

Overijssel en Europa investeren in Enschede

‘Juist nu zijn deze investeringen essentieel voor het versterken van de regionale economie en het verbeteren van het woon- en werkklimaat' stellen wethouder Marijke van Hees en gedeputeerde Theo Rietkerk. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stelt 6 miljoen euro beschikbaar en provincie Overijssel 4 miljoen. Gemeente Enschede investeert 6.3 miljoen euro.

Enschedese Binnenhaven

De gemeente Enschede ontvangt subsidie voor de uitwerking van het project ‘Herstructurering Enschedese Binnenhaven'. Met dit project wil de gemeente de binnenhaven vanuit het water beter bereikbaar maken maar ook de uitstraling en leefbaarheid van het havengebied aan de wal verbeteren. Dit laatste wordt bereikt door bijvoorbeeld laad- en loskaden aan te leggen en het geheel moderner te maken. Sinds 2009 wordt er al gewerkt aan de plannen voor dit gebied (Masterplan Havengebied Enschede).

De projecten die voor de komende periode staan gepland zijn:

  • Baggeren van de binnenhaven en herstel van oevers en kade
  • Aanleg van laad- en loskaden
  • Opnieuw inrichten en verbeteren van de openbare ruimte
  • Aankoop en ontwikkelen van percelen.


Subsidie

Voor het uitvoeren van deze activiteiten ontvangt gemeente Enschede € 1.422.303,- subsidie uit het Europese fonds. Daarnaast ontvangt zij een bijdrage van provincie Overijssel van € 2.000.000,- . Enschede investeert zelf € 2.600.000,-.

Centrumgebied Stadsweide

Gemeente Enschede gaat in het gebied Stadsweide een plein aanleggen en een aantrekkelijke looproute om de bereikbaarheid en doorstroming in het centrum en specifiek in deze wijk te verbeteren. Toename van de economische activiteiten voor de hele stad en de omliggende regio zijn positieve effecten hiervan. Door de aanleg van het plein en de looproute ontstaat een nieuwe verkeerssituatie die een gunstig effect heeft op de CO2-emissie in het centrum van Enschede.

Subsidie

Voor het uitvoeren van deze activiteiten ontvangt gemeente Enschede € 2.000.000,- subsidie uit het Europese fonds. Daarnaast ontvangt zij een bijdrage van provincie Overijssel van € 2.000.000,-.  De investering van Enschede is € 1.300.000,-.

Velve-Lindenhof

Een leefbare en aantrekkelijke woonwijk, met een speeltuin en meer groen, dat is het doel van gemeente Enschede voor de wijk Velve-Lindenhof. Maar de wijk wordt ook sociaal economisch gestimuleerd: de wijkbewoners en de professionals kunnen gebruik maken van het wijkcentrum waar allerlei activiteiten gaan plaatsvinden.

De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een nieuw plein en een aantrekkelijke looproute waardoor de doorstroming van het verkeer verbetert. Daarnaast zorgt deze nieuwe situatie voor een CO2-emissieverlaging in het centrum van Enschede.  

Subsidie

Voor het uitvoeren van deze activiteiten ontvangt  gemeente Enschede € 2.000.000,- subsidie uit het Europese fonds. Zelf investeert Enschede eveneens € 2.000.000,-.
Bothoven Noord

De gemeente Enschede gaat een park maken rondom de watertoren in de wijk Bothoven Noord. Dit park wordt opengesteld voor publiek en maakt het gebied toegankelijker en aantrekkelijker.

Om dit te bereiken worden onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Verkleinen van de waterkelders, om zo ruimte te creëren rondom de watertoren.
  • Aanpassen van de waterkelders, zodat ze openbaar toegankelijk zijn.
  • Verplaatsen en bouwen van gebouwtjes op het terrein.
  • Gebied bestraten en beplanten.


Subsidie

Voor het uitvoeren van deze activiteiten ontvangt gemeente Enschede € 409.657, -  subsidie uit het Europese fonds. Daar staat een investering van de gemeente Enschede van € 410.00,- tegenover.

‘GO, gebundelde innovatiekracht'

Het Operationeel Programma Oost-Nederland EFRO 2007-2013 (GO Gebundelde Innovatiekracht) is een gezamenlijk Europees stimuleringsprogramma van de provincies Gelderland en Overijssel samen met de stedelijke netwerken Zwolle Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen om de positie van nationale innovatieve regio verder te versterken.

 

Meer informatie over Provincie Overijssel:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!