Overijssel en Raalte investeren in N348 en bedrijventerrein De Zegge

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

Provincie Overijssel en gemeente Raalte investeren gezamenlijk extra in projecten die de woon-, leef- en werkomgeving verbeteren.

Overijssel en Raalte investeren in N348 en bedrijventerrein De Zegge

Het betreft het doortrekken van de Ceintuurbaan naar de N348, de ontsluiting van bedrijventerrein De Zegge, de revitalisering van het bedrijventerrein en verkeersveilig maken van het kruispunt N332 Holterweg/Okkenbroekerstaat.
Met deze projecten is in totaal € 4.550.000,-- gemoeid waarvan de provincie de helft financiert. Hierover hebben de partijen op 15 juni 2010 overeenstemming bereikt.

Doortrekken Ceintuurbaan
Het doortrekken van de Ceintuurbaan naar de N348 is voor gemeente Raalte een belangrijk project. De huidige ontsluiting via de Zwolsestraat heeft duidelijke beperkingen. Zo is de aansluiting op de N348 vlak bij de spoorwegovergang bepaald ongunstig. Ook loopt de Zwolsestraat langs een scholencoplex en sportvoorzieningen. Dit is voor een ontsluitingsweg geen gewenste situatie. De kosten voor dit project bedragen € 2,5 miljoen.

Revitalisering van bedrijventerrein De Zegge
Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen leidt ertoe dat deze terreinen aantrekkelijke werk- en vestigingslocaties blijven voor het bedrijfsleven. Het up-to-date houden van bestaande bedrijventerreinen zorgt ervoor dat ondernemingen eerder bereid zijn te investeren in de bestaande vestigingslocaties. Het revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen draagt daarmee ook bij aan het zo efficiënt mogelijk benutten van de schaarse ruimte. De totale kosten hiervoor bedragen in totaal € 1,3 miljoen.

Verbetering ontsluiting De Zegge
De verbetering van de ontsluiting van bedrijvenpark De Zegge op de N348 en de N322 wil de gemeente Raalte bereiken door de Overkampsweg aan te passen. De Overkampsweg moet een belangrijke ontsluiting voor vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein De Zegge zijn. In de huidige situatie is de weg echter onaantrekkelijk voor het vrachtverkeer. Een van de consequenties hiervan is dat het vrachtverkeer nu door woongebieden rijdt en hier overlast veroorzaakt. Daarnaast wordt de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein beperkt door de minder goede verbinding. De kosten voor dit project bedragen € 300.000,--.

Verkeersveilig maken kruispunt N332 Holterweg/Okkenbroekstraat
Het kruispunt N322 Holterweg/Okkenbroekerstraat bij Nieuw Heeten is een verkeersonveilig kruispunt. De aanleg van een rotonde verbetert de situatie aanzienlijk. Al jaren wordt er aandacht gevraagd voor deze gevaarlijke kruising. Het zal voor de vele weggebruikers en voor de inwoners van Nieuw Heeten een opluchting zijn als de veiligheid wordt verbeterd. De kosten hiervoor bedragen € 450.000,--.

De gemaakte afspraken worden in september aan de gemeenteraad van Raalte voorgelegd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!