Overijssel heeft veel profijt van Europa

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

Provinice, gemeenten, bedrijven en organisaties hebben in de periode 2000 - 2009 ruim 510 miljoen euro geïnvesteerd in de uitvoering van ruim 1.000 projecten, met behulp van Europese subsidies.

Overijssel heeft veel profijt van Europa

Met als resultaat ruim 14.000 arbeidsplaatsen en 170 nieuwe bedrijven. Maar ook grensoverschrijdend breedband, nieuwe economische mogelijkheden op het platteland, zorgboerderijen, voorzieningen in dorpen en op het platteland en een toeristisch offensief in de Euregio. De provincie bereidt zich voor op een nieuwe ronde in de jaren 2014 - 2020, met nieuwe kansen voor investeringen in leefbaarheid en welvaart.

Overijssel dankt het succes aan een goede regie en samenwerking. Als spil in het regionale netwerk verbindt de provincie mensen, ideeën en geld. Inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties kunnen met de provincie een overeenkomst sluiten voor gezamenlijke investeringen in kansrijke plannen. Dat kunnen plannen zijn voor werk, bereikbaarheid, culturele voorzieningen, verbetering van het landschap enz.

De provincie zoekt bij de plannen financieringsprogramma's - onder andere bij de Europese Unie - en gaat daar de komende jaren  mee door, mits de partners meedoen. Coördinerend gedeputeerde Buursink (Europa, Cultuur, Stedelijke Netwerken): ‘De provincie vindt het belangrijk dat inwoners van Overijssel een baan hebben. Dat de steden en dorpen bereikbaar zijn, dat het landschap mooi blijft en er voldoende voorzieningen zijn. Kortom, we gaan voor een goed vestigingsklimaat.  We kunnen dat alleen bereiken samen met de inwoners, om wie het allemaal draait bij de provincie. Het staat of valt met hun inzet. Uiteindelijk begint het allemaal bij dat ene idee van die ene inwoner of die groep ondernemers, die er voor willen zorgen dat het in Overijssel goed wonen, werken en ondernemen blijft". Ondernemers en inwoners kunnen met hun plannen terecht bij het Europaloket van de provincie, dat adviseert en helpt om de ideeën uit te voeren en te financieren.

Programma's
Overijssel heeft gebruik gemaakt van de Europese programma's POP en Leader+ om nieuwe ondernemersactiviteiten te creëren en daarmee nieuwe inkomstenbronnen.

Het geld werd besteed aan o.a. nieuwe wegen en fietspaden en uitbreiding van boerderijen met een toeristische bedrijfstak. De Europese programma's EPD en Interreg IIIa voorzagen in investeringen in modern ondernemerschap, een aantrekkelijk landelijk gebied en bundeling van toeristische (grensoverschrijdende) activiteiten.  Vooral het EPD-progamma was succesvol. Overijssel voerde dit programma uit samen met Gelderland en een deel van Utrecht en slaagde er in 53,9 pct. van alle uitgaven te besteden in Overijssel. Met als resultaat ruim 14.000 arbeidsplaatsen bij gevestigde bedrijven, gerealiseerde voorzieningen en ondersteunende bedrijven.

 

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!