Overijssel investeert in 75 oplaadpalen voor elektrische auto's

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Provincie Overijssel

De provincie Overijssel is binnenkort 75 openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s rijker. Met die doelstelling start de provincie een subsidieregeling voor de plaatsing van de laadpalen.

Overijssel investeert in 75 oplaadpalen voor elektrische auto's

De subsidieregeling is bedoeld voor Overijsselse gemeenten. De provincie draagt maximaal 1.000 euro per laadpaal bij. Er is een totaalbudget beschikbaar van 75.000 euro.

Voordelen elektrisch rijden

Gedeputeerde Ineke Bakker voor Milieu, Wonen en Financieel Toezicht: “De beschikbaarheid van elektrische laadpalen in de eigen woon- of werkomgeving is een belangrijke afwegingsfactor bij de aanschaf van een elektrische auto. Overijssel telt op dit moment circa 130 openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s. Wij willen dit aantal graag vergroten, om meer mensen aan te moedigen om te gaan rijden op elektriciteit.”

De provincie Overijssel stimuleert het gebruik van nieuwe, milieuvriendelijke brandstoffen als alternatief voor de gebruikelijke diesel en benzine. Gedeputeerde Bakker: ”Elektrisch rijden is een van de schoonste vervoervormen, waarbij zowel de uitstoot van stikstofdioxide, fijn stof als CO2 veel lager is dan bij conventionele brandstoffen. Daarnaast is elektrisch rijden veel stiller. Naast milieuvriendelijker is het rijden op elektriciteit ook goedkoper.”

Gemeenten aan zet

De subsidieregeling voor de elektrische laadpalen is bedoeld voor gemeenten. Gemeenten kunnen de subsidie gebruiken voor de plaatsing van één of meer oplaadpunten in de openbare ruimte. Voor de vijf grote steden is er een maximum van twintig gesubsidieerde laadpalen per gemeente, in kleine gemeenten voor 10. Dit is besloten omdat de milieudruk in de steden groter is dan in dorpen. Voor de subsidieregeling geldt op is op.

Met ingang van 1 november 2014 kunnen gemeenten aanvragen voor een subsidie indienen. Voor die tijd wordt in opdracht van de provincie samen met de gemeenten de behoefte aan laadpalen en mogelijke locaties geïnventariseerd, zodat de laadpalen ook daar worden geplaatst waar de grootste behoefte bestaat.

De nieuwe regeling komt bovenop de al bestaande subsidieregeling voor de aanschaf van nieuwe auto’s die rijden op elektriciteit of groengas. Afhankelijk van het aangeschafte voertuig zijn hiervoor subsidies beschikbaar van 1000 (elektrische auto) tot 10.000 (vrachtwagen op groengas) euro.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!