Overijssel investeert in veiligheid

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

Opnieuw heeft de provincie een meerjarenprogramma Externe Veiligheid vastgesteld. Met dit programma worden bijvoorbeeld de vestiging van risicovolle bedrijven geregeld.

Opnieuw heeft de provincie Overijssel een meerjarenprogramma Externe Veiligheid (2011-2014) vastgesteld. Externe veiligheid vergt voortdurend de aandacht. Was het eerste programma (2006-2010) vooral gericht op het ontwikkelen van beleid en het verankeren ervan in plannen, dit tweede programma is gericht op het op peil houden van kennis en expertise, met als doel een verdere afname van de risico's.

Risico's nog beter in kaart
De bestaande risicovolle bedrijven worden gezamenlijk gecontroleerd. Het programma 2006-2010 heeft er voor gezorgd dat risicovolle bedrijven zoals vuurwerkopslag en LPG stations zich niet meer in de kern van een gemeente kunnen vestigen. Ook is nu geregeld dat het vervoer van gevaarlijke stoffen alleen over vaste routes en zo min mogelijk door de bebouwde kom mag plaatsvinden. Dit is in afstemming met alle 25 gemeenten in Overijssel gebeurd.

Mensen moeten veilig kunnen werken en wonen
Theo Rietkerk, gedeputeerde Ruimte, Wonen en Milieu: "De provincie vindt het erg belangrijk dat mensen hier veilig kunnen wonen en werken. En dat ze op de hoogte zijn van de risico's in hun omgeving. Waar bedrijven zijn gevestigd bijvoorbeeld en wat hun gemeente doet om die gegevens actueel te houden. Daarom blijven we aansturen op goede informatie, het borgen en daarmee in stand houden van de kennis en de capaciteit en deskundigheid bij gemeenten. En daar hebben we dus geld voor beschikbaar."

Bij de verdeling van de middelen weegt de relatie tussen risicobronnen en het aantal in de omgeving aanwezige mensen zwaar. Ook het verder ontwikkelen van de samenwerking tussen gemeenten maakt een belangrijk onderdeel uit van de plannen.

Het uitvoeren van het programma kost geld dat voornamelijk besteed wordt aan het in stand houden en verbeteren van de kennis en expertise op dit onderwerp. Ook het actueel houden van de risicokaart vraagt de nodige investeringen. Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben voor de periode 2011-2014 een bedrag van ruim 1,2 miljoen euro per jaar gereserveerd om dit te bekostigen. In totaal gaat het om een bedrag van 5 miljoen euro. Het grootste deel van dat bedrag (950.000 euro per jaar) is bedoeld als subsidie voor de 25 gemeenten voor de uitvoering van hun plannen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!