Overijssel investeert opnieuw in banen

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een nieuwe innovatieregeling in het leven geroepen voor het Overijsselse midden- en kleinbedrijf. Ondanks tekenen van voorzichtig herstel vormt de mondiale crisis nog altijd een bedreiging voor Overijsselse bedrijven en voor de werkgelegenheid, met name in het MKB.

Overijssel investeert opnieuw in banen

Ondernemers zijn daardoor voorzichtig met investeringen. “We willen dat bedrijven juist nu in kansrijke innovaties en nieuwe technologie kunnen blijven investeren, want dat is goed voor de concurrentiepositie van het MKB en dat levert banen op”, zegt Carry Abbenhues, gedeputeerde Economie in de provincie Overijssel.

Een van de maatregelen tegen economische crisis
In 2009 nam Overijssel diverse maatregelen om de economische crisis in Overijssel het hoofd te bieden. Eén daarvan was het beschikbaar stellen van extra middelen voor innovatie in het MKB. De provincie heeft de afgelopen maanden co-financiering gezocht en gevonden in Brussel en bij het ministerie van Economische Zaken.

Vervolg op Overijssel Innoveert
De regeling Overijssel Innoveert Verder! die per 16 februari a.s. wordt opengesteld, is een vervolg op het succesvolle Innovatie In Bedrijf, die tot 2009 28 onderzoeksprojecten, 164 ontwikkelingsprojecten en 326 nieuwe banen in Overijssel opleverde. Agentschap NL (voorheen SenterNovem) beoordeelt de aanvragen in opdracht van de provincie Overijssel.

Vrijdag 5 februari om 15.30u vindt op het Provinciehuis in Zwolle een informatiebijeenkomst over de regeling plaats.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!