Overijsselse samenwerking inspireert energieakkoord

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Syntens

De succesvolle samenwerking binnen Overijssel met betrekking tot energiebesparing in woningen leidt tot inspiratie voor een nationaal duurzaamheidsakkoord bij SER.

Overijsselse samenwerking inspireert energieakkoord

Bedrijven, inwoners en overheden in Overijssel boeken goede resultaten op het gebied van energiebesparing in de bestaande bouw. Dit is ook een belangrijke impuls voor werkgelegenheid en lastenbeheersing. De Overijsselse aanpak komt voort uit een Green Deal met het rijk en is een proeftuin voor Nederland. De unieke samenwerking tussen branche organisaties Uneto VNI, Bouwend Nederland, Syntens, provincie Overijssel, woningcorporaties en gemeenten biedt een schat aan praktijkervaring. Deze ervaringen zijn in het SER akkoord overgenomen. De Overijsselse aanpak richt zich op voorlichtingscampagnes, marktstimulering, uitrol en aansturing gemeentelijke energieloketten en actieve samenwerking met burgerinitiatieven, woningcorporaties en brancheorganisaties.

In Overijssel zijn in 1 jaar tijd meer dan 6.000 particuliere woningeigenaren actief aan de slag met energiebesparende maatregelen. 1.000 ondernemers hebben het eigen pand verbeterd. 25 woningcorporaties hebben de overeenkomst ondertekend om 121.000 (90% van het totaal) sociale huurwoningen in Overijssel energiezuiniger te maken. En meer dan 150 installateurs en bouwers bieden samen hun diensten aan. Voorlichting over het belang van energiebesparing in woningen en bedrijven wordt verricht door ondernemers, vanuit de 25 gemeentelijke energieloketten en via het provinciale platform slimenergiethuis.nl. Dit alles levert naar verwachting eind 2014 1.700 tot 2.000 banen op in de bouwsector, lastenverlichting voor huizenbezitters en huurders en een flinke impuls in de Overijsselse economie zowel in omzet als innovatie.

Sleutel energiebesparing

Voorzitter Titia Siertsema van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche: “De sleutel voor energiebesparing en verduurzaming ligt bij de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven op lokaal niveau. De tussenresultaten in Overijssel laten zien wat er dan mogelijk is. De Overijsselse aanpak is dé manier om een grote stap voorwaarts te maken. Het is dé manier om de energierekening van burgers omlaag te brengen, de CO2-uitstoot te verminderen en duurzame economische groei te realiseren.”

Perspectief Bouw

Paul Schumacher, plaatsvervangend directeur Bouwend Nederland: “Het energiezuiniger maken van bestaande eigen woningen biedt investeringsperspectief voor de bouw. Dat roept iedereen al tijden. In Overijssel hebben provincie en gemeenten daar de afgelopen jaren met succes echt werk van gemaakt. Die aanpak wordt verder uitgebreid. Een ontwikkeling die door Bouwend Nederland wordt omarmd. Want dit levert voor bouwondernemers werk en werkgelegenheid op. Een meer dan welkom lichtpunt te midden van het zware weer waar de sector al zo lang mee te maken heeft.”

Impuls economie en werk

Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie, Provincie Overijssel: “Het benodigde geld om investeringen te doen in energiebesparing is al aanwezig in onze economie. Dit geld wordt nu besteed aan de inkoop van fossiele brandstof. Daar waar dit geld wordt ingezet voor energiebesparing zorgt dit voor een multiplier effect voor werkgelegenheid, consument bestedingen en overheidsinkomsten. Mede daarom is gestart met Energiefonds Overijssel en kennen wij een zeer actieve MKB aanpak. In Overijssel werken we stap voor stap aan energiebesparing, marktstimulering en het creëren van banen. Dit in nauwe samenwerking met inwoners en bedrijven.”

Meer informatie over BOUWEND NEDERLAND:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!