Overslagcijfers Zeeland Seaports in de plus

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Zeeland Seaports

De Zeeuwse havens zullen naar verwachting 2013 afsluiten met een stijging van de watergebonden overslag. De overslag via binnenvaart en zeevaart zal naar verwachting uitkomen op 68 miljoen ton, een stijging van één procent ten opzichte van 2012.

Overslagcijfers Zeeland Seaports in de plus

De zeeoverslag toonde een lichte daling terwijl de binnenvaartoverslag steeg. Het havenbedrijf Zeeland Seaports maakte daarnaast tijdens haar jaarlijkse Eindejaarbijeenkomst bekend dat er in 2013 met 41 havengebonden hectare en 65 hectare glastuinbouwgrond een record aan grond is uitgegeven.

Zeeoverslag daalt, overslag binnenvaart stijgt

Tot en met het derde kwartaal toonde de zeeoverslag nog een kleine plus. Deze plus kan zoals het er nu naar uitziet niet worden door vertaald naar een positief jaartotaal. De zeeoverslag zal naar verwachting uitkomen op circa 33 miljoen ton. Vorig jaar bedroeg dit nog 34 miljoen ton.

Net als vorig jaar kende de binnenvaart een groei. In totaal werd 35 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart van en naar de Zeeuwse havens vervoerd. In 2012 was dit nog ruim 33 miljoen ton. De maatregelen die Zeeland Seaports neemt om de binnenvaart te stimuleren, onder andere door het aanbieden van goede faciliteiten voor de binnenvaart in de havens van Vlissingen en Terneuzen, werpen hun vruchten af.

De totale watergebonden overslag, zee- en binnenvaart bij elkaar opgeteld, zal daarmee naar verwachting uitkomen op 68 miljoen ton. Dit is een 500.000 ton meer dan in 2012.

Gronduitgifte stijgt flink

In 2013 nam de gronduitgifte een grote vlucht. Ruim 41 hectare havengebonden terreinen werden in erfpacht uitgegeven. Daarnaast is een kleine 65 hectare aan grond uitgegeven in Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen. Een record gronduitgifte voor de Zeeuwse havens.

Meer informatie over North Sea Port:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!