Overzicht EU-subsidies voor mkb in 2015

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Food Valley NL

Er is nog steeds veel geld beschikbaar in Brussel voor innovatieve (mkb-)projecten. Ook in 2015 staan er interessante calls open van het Europese subsidieprogramma Horizon 2020.

Overzicht EU-subsidies voor mkb in 2015

MKB-instrument

Niet alle Europese subsidieprogramma’s vereisen grensoverschrijdende samenwerkingsconstructies.  Zo kunnen mkb-ondernemers via het speciale Horizon 2020 SME-instrument ook subsidie aanvragen zonder dat er met meerdere partijen en/of kennisinstellingen wordt samengewerkt. De subsidie kan oplopen tot 70% van de subsidiabele kosten. Actuele thema’s binnen deze regeling in het eerste kwartaal 2015 zijn onder meer  transport, voedselveiligheid, innovatie, ontwikkeling en markttoepassing.

Deadlines voor het mkb-instrument:

Fase 1 projecten: 18 maart, 17 juni en 16 december
Fase 2 projecten: 18 maart, 17 juni en 16 december

Voor meer informatie zie mkb-instrument of kijk op de EU-site: phase 1 2015 en phase 2 2015.

Eurostars

De Eurostars-regeling is bestemd voor het onderzoekuitvoerende mkb (research performing SME). Deze bedrijven zetten een specifiek deel van hun omzet of fte’s in voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Ook andere organisaties kunnen, onder voorwaarden, deelnemen aan Eurostars-projecten. Er moet altijd een samenwerking zijn tussen partijen uit minstens twee Eurostarslanden.

In januari 2014 ging het nieuwe Eurostars-programma (Eurostars-2) van start. De sluitingsdata 2015 voor het indienen van internationale projectvoorstellen zijn op:

Deadline 1: 5 maart 2015
Deadline 2: 15 september 2015

Gedetailleerde informatie vindt u op de FoodValley NL website   en op de Eurostars website. Op deze website vindt u onder andere de ‘Guidelines for completing an application’. De regeling is momenteel opengesteld. Om een projectvoorstel in te dienen, dient u zich eerst te registreren op de Eurostars website. Daarna krijgt u toegang tot het online aanvraagformulier.

Aansluiten bij een consortium

Er staan tal van regelingen dit jaar open. Behalve de genoemde specifieke regelingen voor het mkb kunnen er onderzoeksprojecten op bepaalde thema’s ingediend worden. Deze subsidieregelingen zijn bestemd voor grotere samenwerkingsverbanden met een grotere rol voor universiteiten en onderzoeksinstituten. Deze projecten vereisen echter altijd een samenwerking met het bedrijfsleven.

Het totale overzicht van calls is te vinden op de Research & Innovation Participant Portal. Als u overweegt om aan te sluiten bij een consortium of u wilt een project vinden waar u bij kan aansluiten, lees de tips op de FoodValley website: Aansluiten bij een consortium.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!