Pact Brabant zorgt voor nieuwe leerbanen en wijkleerbedrijven

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Dit jaar zijn in Brabant ruim 50 leerbanen gecreëerd en 2 wijkleerbedrijven opgezet dankzij de crisisaanpak van Pact Brabant.

Pact Brabant zorgt voor nieuwe leerbanen en wijkleerbedrijven

Provinciale Staten dienden in 2013 een motie in met het verzoek om vanuit de provincie actie te ondernemen om de oplopende werkloosheid tegen te gaan. Dankzij het samenwerkingsverband Pact Brabant, waar gedeputeerde Bert Pauli voorzitter van is, is razendsnel een crisisaanpak samengesteld. Deze levert nu al resultaten op.

Welslagen

1 van de programma’s uit deze crisisaanpak, WelSlagen, richt zich op jongeren en 55-plussers die tot nu toe geen gewenste startkwalificatie hebben behaald. Het kenniscentrum Calibris stoomt hen klaar voor een leerbaan in de zorg. De deelnemers gaan 1  dag per week naar school en lopen daarnaast 3 dagen per week stage in de zorg. Dit leverde het afgelopen jaar 53 leerbanen op waar 48 kandidaten inmiddels zijn geplaatst.

Wijkleerbedrijf

Een ander succesvol instrument, het wijkleerbedrijf, helpt (kwetsbare) jongeren die een opleiding volgen in zorg en welzijn ervaring op te doen door middel van stages op mbo niveau 1 en 2. De wijkleerbedrijven begeleiden jongeren bij stages die zij lopen in de wijk waar zij wonen. Zo zorgt het bedrijf ook voor maatschappelijke ondersteuning voor kwetsbare jongeren in die wijk. In Tilburg en Eindhoven zet Calibris een wijkleerbedrijf op.

Lees meer over het arbeidsmarktbeleid in dossier arbeidsmarkt van de Provincie Brabant.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!