Parkings voor vrachtverkeer in West-Brabant moeten beter

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Kamer van Koophandel

West-Brabant staat bekend als de logistieke hotspot van Nederland, maar de huidige parkeerplaatsen voor trucks zijn onder de maat. Volgens de KvK moet dit veranderen.

Parkings voor vrachtverkeer in West-Brabant moeten beter

De regio West-Brabant biedt geen aantrekkelijke parkeerplaatsen voor chauffeurs die een weekend op lading wachten. Sterker nog, er is sprake van overlast op de huidige parkeerplaatsen en door ‘wild’ parkeren, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel. De KvK wil daarom graag met Regio West-Brabant, provincie, Rijkswaterstaat, politie, TLN, EVO, BZW, MKB en RPC aan tafel om de mogelijkheden voor aantrekkelijker parkeren te bespreken.

West-Brabant is als logistieke hotspot erg in trek bij logistieke bedrijven. De regio biedt dan ook onovertroffen voordelen voor logistieke bedrijven, waaronder de korte afstand tot de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen en de goede verbindingen over weg, water, spoor en buisleiding. De grootste goederenstromen van Nederland gaan door West-Brabant. Een groot aantal logistieke bedrijven is in West-Brabant gevestigd en er is nog voldoende ruimte voor meer bedrijven.

Parkeren

Er rijden dus veel (internationale) vrachtwagens door de regio. Die moeten ook kunnen parkeren. Er zijn al een aantal betaalde parkeerterreinen voor vrachtwagens en diverse plannen voor uitbreiding. Schone gratis parkeerterreinen voor vrachtwagens zijn er echter te weinig. Zeker voor de meeste internationale chauffeurs zijn betaalde parkeerplaatsen geen optie. Reden voor de KvK om het vrachtwagenparkeren te onderzoeken met de nadruk op de parkeerfaciliteiten op bedrijventerreinen. Daartoe zijn gemeenten en bedrijventerreinverenigingen in de regio bevraagd. Het blijkt dat de meeste gemeenten in Zuidwest-Nederland vrachtwagenparkeerterreinen hebben die vooral door de eigen inwoners gebruikt worden.

Overlast

Bij 2/3 van de gemeenten komen incidenteel (enkele keren per jaar) klachten binnen over het vrachtwagenparkeren. Bedrijventerreinverenigingen hebben meer problemen met vrachtwagenparkeren: 38% geeft aan veel overlast te ervaren (15 keer en meer per jaar). In West-Brabant is er meer sprake van klachten/overlast dan in Zeeland. Waar sprake is van klachten cq overlast gaat het met name om (buitenlandse) chauffeurs die op lading wachten. De overlast betreft vooral vervuiling van de openbare ruimte en onveilige verkeersituaties.

Oplossingen

In West-Brabant wordt meermalen als oplossing genoemd om in regionaal verband te komen tot (gratis) vrachtwagenparkeerplaatsen, waar de (buitenlandse) chauffeurs langere tijd mogen staan in combinatie met een parkeerverbod op de openbare weg dat ook wordt gehandhaafd. Daarnaast wordt het stimuleren van meer door het bedrijfsleven beheerde betaalde parkeerterreinen genoemd en meer gratis parkeerplaatsen langs snelwegen.In Zeeland wordt gepleit voor een parkeervoorziening met brandstofverkooppunt aan de vernieuwde N62 nabij Terneuzen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!