Participatiewet centraal bij bijeenkomst ACE West-Brabant

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Gemeente Zundert

Op donderdag 13 november organiseert het ACE Integraal Netwerk samen met Adapt Reintegratie, AWVN, Stichting Prisma, UWV, Werkplein en WVS groep een bijeenkomst om op deze vragen antwoorden te geven.

Participatiewet centraal bij bijeenkomst ACE West-Brabant

Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Met deze wet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Maar welke consequenties heeft dit voor werkgevers en wat levert het hen op?

Extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Werkgevers hebben met de overheid afgesproken extra banen te schepen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid zelf gaat ook extra banen scheppen. Geven werkgevers niet genoeg banen vrij? Dan dwingt de overheid deze in 2016 af met een quotum. Het is daarom van belang nu met elkaar genoeg werkplekken te creëren. Niet alleen vanwege dit quotum, maar ook omdat het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking van toegevoegde waarde is voor de cultuur en betrokkenheid binnen uw eigen organisatie.

De Participatiewet: “What’s in it for me?”

De bijeenkomst van 13 november vindt plaats bij The Colour Kitchen in Breda. Een professioneel horecabedrijf met een groot maatschappelijk hart, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans wil geven. Een zeer toepasselijkere locatie! Én goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom is de insteek dat men aan het einde van deze bijeenkomst niet alleen naar huis gaat met informatie om de participatiewet binnen de eigen organisatie in de praktijk te brengen, maar hebben het ACE Integraal Netwerk en de partners die deze bijeenkomst organiseren zichzelf ook als doel gesteld om de drempel voor het aannemen van de participatiewetdoelgroep te verlagen en concreet matches te verwezenlijken tijdens en in de spin-off van deze bijeenkomst.

Wilt u op 13 november aanwezig zijn tijdens deze bijeenkomst omtrent de nieuwe Participatiewet? Neem dan contact op met het ACE Integraal Netwerk via telefoonnummer 076-503 36 95 of email info@ACEnetwerk.nl.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!