Partners aardwarmte Koekoekspolder klaar voor start boring

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Provincie Overijssel

De tuinbouw in de Koekoekspolder bij Kampen wordt nog duurzamer. Op vrijdag 4 juni 2010 zetten tuinders, de gemeente Kampen en de provincie Overijssel hiervoor belangrijke stappen.

Partners aardwarmte Koekoekspolder klaar voor start boring

Gedeputeerde Theo Rietkerk, wethouder Pieter Treep en de tuinders ondertekenen dan overeenkomsten die nodig zijn om het aardwarmteproject Koekoekspolder van start te kunnen laten gaan. Daarnaast investeren gemeente en provincie in verdere verduurzaming van de Koekoekspolder. Straks zal ‘product uit de Koekoekspolder' gelijk staan aan ‘duurzaam product'.

Planning
De planning is nog steeds dat tuinders vanaf begin volgend jaar hun kassen kunnen verwarmen met aardwarmte. "Wij zijn er als partners klaar voor. Wat ons betreft kan er na de zomer geboord worden," aldus gedeputeerde Rietkerk. "Het enige dat nog ontbreekt, is toereikende garantie van de rijksoverheid in geval van misboring. Er ligt ook voor het rijk een unieke kans om een duurzaam energieproject te realiseren. We hebben er vertrouwen in dat het ministerie van Economische Zaken binnenkort met een oplossing komt, waar we in de praktijk mee uit de voeten kunnen. Als die oplossing er is, start de boring." Om ervoor te zorgen dat er bij de vervolgstappen geen vertragingen optreden, heeft de provincie uit voorzorg een brief gestuurd naar het ministerie van VROM. In de brief wordt het voorstel gedaan dat, mocht het nodig zijn, de provincie voor een aanpassing van het bestemmingsplan graag een beroep wil doen op de crisis- en herstelwet. Er is mogelijk een bestemmingsplanwijziging nodig voor de aanleg van nieuwe buffertanks voor het warme water.

Koekoekspolder duurzaam
De tuinders in de Koekoekspolder willen niet alleen duurzame energie gebruiken, maar ook op andere terreinen duurzamer werken. "Wij investeren samen met de provincie 60.000 euro in een plan om ervoor te zorgen dat zij echt duurzaam kunnen telen," zo vertelt wethouder Pieter Treep van de gemeente Kampen. "Het gebied kan zich hierdoor onderscheiden van andere tuinbouwgebieden, waardoor de Koekoekspolder nog aantrekkelijker wordt als vestigingsgebied voor tuinders". Gemeente en provincie investeren onder andere in duurzaamheidsscans. Bij minimaal 10 tuinbouwbedrijven wordt gekeken hoe duurzaam ze zijn en welke stappen ze moeten zetten om nog duurzamer te worden. Daarbij is aandacht voor zaken als gewasbeschermingsmiddelen, minder verlichting, afzet in de eigen regio, het gebruik van hemelwater en transportbewegingen.

 
 
 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!