Percentage Geregistreerde werklozen (NWW’ers) stijgt licht

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regio Twente

Het aantal NWW’ers (niet werkende werkzoekenden) in Twente is sinds oktober met 0,28% gestegen (+768 personen). Hiermee is percentage ‘Niet Werkenden Werkzoekenden’ onder de beroepsbevolking eind december tot 8,6% gestegen. In de provincie Overijssel ligt het percentage NWW’ers eind december op 7,2%.

Percentage Geregistreerde werklozen (NWW’ers) stijgt licht

De werkloosheid onder jongeren is in Twente over de maand december toegenomen met 134 jongeren. Dit blijkt uit de nieuwe editie van de arbeidsmarktmonitor van Regio Twente.

Verder blijkt uit de arbeidsmarktmonitor dat:

De geregistreerde werkloosheid onder jongeren tussen 15-27 jaar in december met 134 jongeren gestegen is van 2963 naar 3097  In de leeftijdscategorie van 23-27 jaar steeg de werkloosheid met 72 jongeren. In de groep jongeren van 20-23 jaar steeg de werkloosheid met 61 personen en in de jongste leeftijdscategorie 15-20 jaar bleef het vrijwel gelijk.
De uitstroomcijfers (de werkloze jongeren die zich uitschrijven bij het UWV-Werkbedrijf ) zijn positief. Bij alle leeftijdsgroepen onder jongeren is de uitstroom de laatste maanden niet lager dan in voorafgaande jaren. De uitstroom in november in 2009 is zelfs hoger dan in november 2008.
Het aantal openstaande vacatures bij het Werkbedrijf is in december 2009 met 28% gedaald ten opzichte van december 2008. De daling van het aantal openstaande vacatures in november 2008 vergeleken met november 2009 was nog 31%. Voor 2010 wordt een verdere verbetering van het aantal geregistreerde vacatures verwacht.
In bijna alle Twentse gemeenten stijgt in 2009 het aantal inwoners dat een beroep doet op de WWB. Verhoudingsgewijs is de stijging in 2009 het grootst in een aantal kleine gemeenten zoals Wierden, Dinkelland en Losser.
Het aantal aanvragen bij de Stadsbank Oost-Nederland blijft stijgen. Ten opzichte van november zijn er 175 aanvragen bijgekomen en 154 aanvragen meer gefiatteerd.
Het Mobiliteitscentrum meldt op 18 januari 2010 dat in totaal 488 werknemers die met ontslag bedreigd werden, voordat ze een WW-uitkering zouden krijgen een andere baan gevonden hadden. Er zijn op 18 januari 2010 in totaal 203 bedrijven die gebruik maken van de regeling Deeltijd WW. Hier zijn 2663 werknemers bij betrokken.
Myra Koomen, voorzitter van het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): “Het is zorgelijk dat het aantal NWW’ers blijft stijgen, maar we gaan niet bij de pakken neer zitten. Samen met de werkgevers, het UWV-Werkbedrijf en mijn collega-bestuurders in Twente zetten we alles op alles om de werkgelegenheid in onze regio te behouden. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes te melden. Zo vind ik het van belang om te zien dat de uitstroomcijfers van jongeren positief zijn. En met de subsidieregeling voor werkgevers die werkloze jongeren een contract voor een half jaar aanbieden, werken we in Twente hard aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid.“

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!