Personeelskrapte, Regiodeals en samenwerking in Zeeland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Aan de slag in Zeeland

De provincie Zeeland heeft een krimpregio (Zeeuws-Vlaanderen), waar het bevolkingsaantal tot 2040 naar verwachting minimaal met 12,5% daalt. Walcheren en Schouwen-Duiveland zijn zogeheten anticipeergebieden, waar het aantal inwoners ook daalt, maar minder verontrustend.

Personeelskrapte, Regiodeals en samenwerking in Zeeland

Deze ontwikkeling trekt een wissel op de Zeeuwse arbeidsmarkt: er is een tekort aan personeel en dat tekort zal groeien. In 2018 waren in Zeeland 1900 arbeidskrachten te weinig; in 2022 zal dit aantal, zonder in te grijpen, drastisch zijn opgelopen tot 6000.

Aanvalsplan personeelskrapte

In 2018 jaar sloten Zeeland en het Rijk een regiodeal voor de verbetering van het Zeeuwse woon- en werkklimaat. Met de deal was in totaal € 35 miljoen gemoeid, verdeeld over een flink aantal projecten die hoofdzakelijk in 2019 uitgevoerd zijn. Ook de onevenwichtige Zeeuwse arbeidsmarkt had een plek in deze Regiodeal; er was € 2,3 beschikbaar voor het meerdelige ‘Aanvalsplan krapte arbeidsmarkt’. Zo heeft Aan de slag in Zeeland|Arbeidsmarktregio Zeeland ervoor gezorgd dat in 2019 het bedrijfsleven werd bediend met de extra invulling van vierhonderd vacatures voor laaggeschoold werk, bijvoorbeeld in de sectoren horeca en zorg, waar de personeelsbehoefte bijzonder nijpend is. Dit gebeurde door gebruik te maken van arbeidspotentieel dat nog nauwelijks is benut: Zeeuwen die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. Al in november 2019 werd de doelstelling van vierhonderd plaatsingen gehaald en naar verwachting zal de eindstand, die in februari bekend wordt, zelfs boven de 460 plaatsingen uit komen. Daarnaast heeft deze aanpak ertoe geleid dat de uitvoeringsorganisaties – aan dit deel van het Aanvalsplan werkten tien partners mee – elkaar steeds meer en makkelijker zijn gaan vinden.

Nieuwe Regiodeal?

Inmiddels bereidt het Rijk een nieuwe serie Regiodeals (derde tranche) voor, waarin ook Zeeland weer een plek probeert te bemachtigen. Het gaat om een bedrag van € 9,4 miljoen, te verdelen over een twintigtal projecten. Het accent ligt deze keer op Zeeuws-Vlaanderen, maar ook Zeeuwsbrede projecten liften nadrukkelijk mee. De Zeeuwse aanvraag is eind november ingediend. Een van de thema’s van deze Regiodeal is de rol van passende scholing. Aan de slag in Zeeland draagt daaraan bij met een project dat zich richt op kwetsbare groepen. De schaarste op de arbeidsmarkt en het succes van het Aanvalsplan hebben laten zien dat er ondanks het lage werkloosheidscijfer in Zeeland nog arbeidspotentieel aanwezig is, mits wordt geïnvesteerd in extra aandacht en begeleiding. Ook bij een ander onderdeel van de aangevraagde Regiodeal is Aan de slag in Zeeland betrokken: het Zeeuwsbreed maken van het Zeeuws-Vlaamse initiatief Expat Center Zeeland (‘Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen’).

Meer informatie over Aan de slag in Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!