Pessimistische ondernemers in Oost-Nederland

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB

Uit de conjunctuurenquête COEN blijkt dat ondernemers in Oost-Nederland weer pessimistischer zijn dan drie maanden geleden. Zij gaan mee in de negatieve verwachtingen van de rest van Nederland, na een redelijk tweede kwartaal 2011. De toekomst wordt door ondernemers het meest somber ingezien in de regio Zwolle, de regio Stedendriehoek is het meest optimistisch.

Pessimistische ondernemers in Oost-Nederland

Het tweede kwartaal liet een relatief positief beeld zien. Zelfs de bouw, met name de wegenbouw, kon eindelijk een inhaalslag ten opzichte van de andere sectoren maken. De schuldencrisis, de dreiging van de ‘dubbele dip’ en de onzekerheid rond de financiële markten leidde er echter toe dat ook in die branche, net als in vrijwel alle andere sectoren, de verwachtingen voor het volgende kwartaal weer naar beneden zijn bijgesteld. Dit betreft met name de omzet, export en de investeringen. Alleen in de zakelijke dienstverlening zien veel ondernemers nog steeds genoeg reden tot optimisme.

Stedendriehoek en regio Zwolle tegenpolen
In de Stedendriehoek zijn ondernemers duidelijk optimistischer dan in de andere regio’s in Oost-Nederland. In het tweede kwartaal scoorde deze regio het beste op het gebied van omzet, export en personeelssterkte. De verwachtingen voor de omzet zijn weliswaar minder dan voor het tweede kwartaal maar blijven hier nog wel in de plus, in tegenstelling tot de andere regio’s. In de regio Zwolle daarentegen is het somberen geblazen: deze regio ontwikkelde zich in het tweede kwartaal het minst positief en ook over het volgende kwartaal zijn bedrijven het meest pessimistisch. Ondanks dit feit scoort deze regio het hoogst als het om de verwachte personeelssterkte gaat, de Stedendriehoek is juist op dat punt het meest negatief.

Twente investeert, de Veluwe juist niet
Ondernemers in Oost-Nederland hadden in het tweede kwartaal voor het eerst weer zin in investeren, helaas is het hiermee inmiddels weer afgelopen. In Twente zijn de verwachtingen hiervoor nog wél positief, in de andere drie regio’s niet. Op de Veluwe gingen de verwachtingen hierover het meest onderuit.

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van VNO-NCW, MKB-Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamers van Koophandel en Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Daarbij wordt in de analyse en de vraagstelling ingespeeld op actuele ontwikkelingen. De enquête is gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen van ondernemingen en geeft daarom een stemmingsbeeld van ondernemers over de huidige en toekomstige gang van zaken.

Meer informatie over MKB Midden - Apeldoorn:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!