Pilot Vraaggericht Ontwikkelen groot succes

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Tijdens een interactief event bij Fitland XL in Helmond zijn op 5 november de resultaten bekendgemaakt van de succesvolle pilot Vraaggericht Ontwikkelen, die het afgelopen jaar in Helmond heeft gedraaid.

Pilot Vraaggericht Ontwikkelen groot succes

Tevens zetten alle betrokken partijen hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst voor de komende vijf jaar.

In Helmond hebben bedrijfsleven en overheidspartijen een nieuwe, succesvolle manier van werken ontwikkeld met betrekking tot bedrijfshuisvesting. Via deze methodiek kan veel sneller worden ingespeeld op veranderende behoeften van ondernemers. Ondanks een enorm aanbod en leegstand van werklocaties, vonden bedrijven vaak geen passende oplossing voor hun huisvestingsvragen. Voor lokale overheden was het lastig om snel in te spelen op die veranderende behoeften.

In de pilot Vraaggericht Ontwikkelen wordt nu uitgegaan van de vraag van de ondernemer. Regels en grenzen staan daarbij ten dienste van het doel, zonder daarbij maatschappelijke waarden uit het oog te verliezen. En met evenveel aandacht voor huisvestingsvragen van multinationals als voor die van starters.

Effecten

Gedeputeerde van de Provincie Brabant Yves de Boer (Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen): “Vraaggericht ontwikkelen past in deze tijd: het legt verantwoordelijkheid bij overheid én ondernemer om samen te zorgen voor het juiste aanbod aan bedrijfslocaties. Kwalitatief en kwantitatief. Dat voorkomt een overaanbod of mismatch tussen vraag en aanbod. Het zorgt er ook voor dat mogelijkheden op bestaande locaties eerder en beter in beeld komen. Zo draagt vraaggericht ontwikkelen bij aan een goed vestigingsklimaat in Brabant.”

Yvonne van Mierlo, wethouder Economische Zaken van de gemeente Helmond: “Als overheid zijn we steeds op zoek naar manieren om de economie te versterken. De kunst is om te zoeken naar oplossingen waar bedrijven ook écht op zitten te wachten. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar de praktijk was vaak anders. Deze methodiek brengt daar verandering in: overheid en bedrijfsleven werken samen aan oplossingen met draagvlak, en vooral met effect!"

Resultaten

Die aanpak heeft tot mooie resultaten geleid. Zo zijn de zeven cases die het afgelopen jaar zijn behandeld (grotendeels) opgelost. Daarnaast is het beleid verruimd bij zowel de gemeentelijke als provinciale overheid waardoor meer ruimte is ontstaan voor praktische oplossingen. Verder is het herstructureringsproject Induma Oost versneld opgepakt. Op 1 december vindt daar de oplevering van plaats. Omdat de nieuwe aanpak zo succesvol blijkt, wordt deze in de toekomst ook geïntegreerd binnen andere gemeenten in Brabant.

Samenwerken

Wim Kuypers, voorzitter van Stichting Bedrijventerreinen Helmond kijkt met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar. “Al vanaf het eerste moment is er hard samengewerkt tussen bedrijfsleven, gemeente en provincie. We weten elkaar nu nóg sneller te vinden. De herstructurering van Induma Oost is een goed voorbeeld van die succesvolle nieuwe samenwerking. In dit geval is er vraaggericht herontwikkeld.”

Doorvertaling

De gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH), Brabant Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en Vereniging Industrieel Contact Helmond (VICH) hebben geparticipeerd in de pilot. De komende vijf jaar blijven zij actief betrokken bij de doorvertaling van de pilot naar een nieuwe, constructieve manier van samenwerken.

Woensdag 5 november is die samenwerking dus geconcretiseerd. Alle betrokken partijen hebben hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst gezet. Verder wordt tijdens het event een web-based module gelanceerd die het voor ondernemers, overheid en vastgoedpartijen makkelijker moet maken om vraag en aanbod met betrekking tot bedrijfshuisvesting samen te brengen. 

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!